I hæftet findes anbefalinger og værktøjer til, hvordan jeres klubber med få greb kan
blive endnu bedre til at fastholde nuværende voksenmedlemmer. Få også tips
til, hvordan klubberne kan få tidligere voksenmedlemmer til at komme tilbage.

Voksenmedlemmerne er en vigtig gruppe i klubben, og 54% af tidligere
voksenmedlemmer giver udtryk for, at de gerne vil vende tilbage til den idræt,
de tidligere har dyrket.

Læs hæftet her (PDF).