Hvert år afholder sportskomitéerne et årsmøde, hvor alle klubber
inviteres til en snak om det forgangne år og om sportkomitéernes
arbejde. Referater fra møderne vil være tilgængelige herunder.