Rullesport Danmark har opdateret politikken om persondatabehandling. Opdateringen
sker, fordi EU har vedtaget en ny databeskyttelsesforordning. Formålet er at beskytte
dig endnu bedre, når vi håndterer oplysninger om dig. Reglerne træder i kræft d. 25. maj
i år og gælder for alle virksomheder og organisationer.

Generelt behandler vi oplysninger på ansatte og frivillige med tillidserhverv i Rullesport
Danmark, men i nogle tilfælde også på medlemmer i vores foreninger.

Rullesport Danmarks Privatlivspolitik (WEB).