Uopfordret ansøgning

Ønsker du at sende en uopfordret ansøgning til Rullesport Danmark, modtager
vi den på info@rullesport.dk.

Frivilligt arbejde

Rullesport Danmark er en organisation, der drives af mange frivillige engagerede
personer. I 2018-2021 skal Rullesport Danmark arbejde strategisk med
organisationsudvikling og klubudvikling.

 

Projektmedarbejder søges til organisationsudvikling

Vi ønsker at sætte et stærkt hold, når vi laver en organisationstruktur-ændring over
de kommende år. Arbejdsgruppen, der skal sørge for det, består af Bo Ejstrup
(fra Rullesport Danmarks bestyrelse og Hal 12 i Roskilde) og Maria Nube
(udviklingskonsulent i Rullesport Danmark), samt 2-3 frivillige projektmedarbejdere.

Som projektmedarbejder får du indflydelse på hvilke kompetencer, der skal være
repræsenteret i den nye organisation. I arbejdet lærer du en masse mennesker at
kende og får et godt indblik i Rullesport Danmark som union, samt vores klubber
og udvalg.

Opgaven
Projektgruppen skal beskrive forventninger til ansvar og kompetencer for medlemmer
af udvalg, komitéer og bestyrelse.
Projektgruppen skal udarbejde rekrutteringsprocesser.
Projektgruppen skal kortlægge kendte ressourcer og udarbejde kompetencekatalog.

Om dig
Du kender til rullesport på foreningsniveau.
Du er god til at arbejde opsøgende.

Projektarbejde
Projektet løber fra januar 2018 til august 2019.
Projektgruppemøderne vil ligge med varierende intervaller og være af skiftende
varighed.
Arbejdsgruppen aftaler mødernes placering indbyrdes. Møderne kan afvikles
over Skype.

Kontakt udviklingskonsulent Maria Nube for flere informationer på
mn@rullesport.dk.

 

Projektmedarbejder søges til klubudvikling

Rullesport Danmark består af mere end 50 klubber i forskellige størrelser, med
forskellige discipliner og med forskellige mål. Vi vil at lave en årlig analyse af
vores klubber for at afdække hvordan vi bedst støtter op om klubbernes mål og
for at kunne følge udviklingen i klubberne.

Arbejdsgruppen, der skal sørge for det, består af Bo Ejstrup (fra Rullesport
Danmarks bestyrelse og Hal 12 i Roskilde), Søren Pertersen (kasserer i Rullesport
Danmarks bestyrelse) og Maria Nube (udviklingskonsulent i Rullesport Danmark),
samt 2-3 frivillige projektmedarbejdere.

Som projektmedarbejder kommer du til at kende en masse forskellige foreninger
og du er er med til at afdække hvordan klubberne bedst udvikles.

Opgaven
Projektgruppen skal udvikle en analyse af vores klubber.
Projektgruppen skal udvikle en behovsanalyse.

Om dig
Du kender til rullesport på foreningsniveau
Du er god til at arbejde opsøgende
Du er god til at strukturere og arbejder systematisk

Projektarbejdet
Projektet løber fra januar 2018 til juni 2018 og igen fra juni 2021 til december 2021.
Projektgruppemøderne vil ligge med varierende intervaller og være af skiftende
varighed.
Arbejdsgruppen aftaler mødernes placering indbyrdes. Møderne kan afvikles
over Skype.

Kontakt udviklingskonsulent Maria Nube for flere informationer på
mn@rullesport.dk.