I efteråret og vinteren 2019/20 tager udviklingskonsulent Maria Nube og repræsentanter for Rullesport Danmarks bestyrelse igen på tur rundt i landet for at snakke med rullesportsklubberne.

Program

  • Velkomst
  • Rekruttering af frivillige – tips og tricks
  • Social media – tips og tricks
  • Frokost m udveksling af gode initiativer
  • Info om Rullesport Danmark vs. 2.0
  • Info om værktøjskasse og uddannelser
  • Tak for i dag

Tid og sted

26. oktober – Brande kl. 10-13
23. november – Næstved kl. 11-14
29. februar – Odense kl. 10-13
14. marts – Farum kl. 10-13

Målgruppe

Bestyrelse, frivillige og forældre i alle rullesportsforeninger.

Tilmelding

Send men mail med navnene til info@rullesport.dk.