I efteråret og vinteren 2019/20 tager udviklingskonsulent Maria Nube og repræsentanter for
Rullesport Danmarks bestyrelse igen på tur rundt i landet for at snakke med rullesportsklubberne.

Foreløbigt program

10.00 Velkomst

10.15 Rekruttering af frivillige – tips og tricks

10.45 Social media – tips og tricks

11.30 Frokost m udveksling af gode initiativer

12.00 Info om Rullesport Danmark vs. 2.0

12.30 Info om værktøjskasse og uddannelser

13.00 Tak for i dag

Tid og sted

Adresser oplyses senere.

26. oktober – Brande

9. november – Aarhus

23. november – Næstved

29. februar – Odense

14. marts – Farum

Målgruppe

Bestyrelse, frivillige og forældre i alle rullesportsforeninger.

Tilmelding

Send men mail med navnene til info@rullesport.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte os her (WEB).