Rullesport Danmark afholder årligt repræsentantskabsmøde.
Næste repræsentantskabsmøde finder sted  lørdag d. 7. april 2019 i Brøndby.

Repræsentrantskabet

Repræsentantskabet defineres i Rullesport Danmarks vedtægter:

§ 9.1. Repræsentantskabet er øverste myndighed i alle Rul DK´s anliggender.
§ 9.2. Repræsentantskabet består af bestyrelsen og 1 repræsentant fra hver
forening/klub. Repræsentantskabsmødet kan overværes af øvrige medlemmer,
samt personer organiseret i Rul DK´s arbejde.

Dokumenter

Årstal
Repræsentantskabsmøde 2019 Indkaldelse  Regnskab Forslag  Referat 
Repræsentantskabsmøde 2018 Indkaldelse Regnskab Forslag Referat
Repræsentantskabsmøde 2017 Indkaldelse Regnskab Forslag Referat
Repræsentantskabsmøde 2016 Indkaldelse Regnskab Forslag Referat

Fuldmagt

Jf. Rullesport Danmarks vedtægter:

§9.5 De foreninger/klubber, hvis formand er forhindret i at deltage
i repræsentantskabsmødet, kan lade sig repræsentere ved fuldmagt ved
et andetmedlem af foreningen/klubben.”

Hent en fuldmagtsblanket her (PDF).