Repræsentantskabet

Rullesport Danmark afholder årligt repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabet defineres i Rullesport Danmarks vedtægter:

§ 8.1 Repræsentantskabet er øverste myndighed i Rullesport Danmark.
§ 8.2 Repræsentantskabet består af bestyrelsen og formændene for alle godkendte klubber under Rullesport Danmark. Repræsentantskabsmødet kan overværes af medlemmer i klubber under Rullesport Danmark. Bestyrelsen har ret til at invitere personer til at overvære repræsentantskabsmødet.

Dokumenter

Årstal Indkaldelse Regnskab Forslag Referat
2020 Indkaldelse Regnskab Forslag  Referat 
2020 ekstraordinært Indkaldelse Forslag Referat
2019 Indkaldelse  Regnskab Forslag  Referat 
2018 Indkaldelse Regnskab Forslag Referat
2017 Indkaldelse Regnskab Forslag Referat
2016 Indkaldelse Forslag Referat

Stemmeret

Jf. Rullesport Danmarks vedtægter:

§ 8.7 Hver klub har én stemme ved formanden/forpersonen. Bestyrelsen i Rullesport Danmark har ikke stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer kan repræsentere egen klub, uanset om vedkommende er formand/forperson eller møder med fuldmagt, jf. §8.8.
§ 8.8 Er klubbens formand/forperson forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet, kan klubben repræsenteres af et andet medlem af klubben, ved fuldmagt.