Rullesport Danmark afholder årligt repræsentantskabsmøde.
Næste repræsentantskabsmøde finder sted  lørdag d. 7. april 2019 i Brøndby.

Repræsentrantskabet

Repræsentantskabet defineres i Rullesport Danmarks vedtægter:

§ 9.1. Repræsentantskabet er øverste myndighed i alle Rul DK´s anliggender.
§ 9.2. Repræsentantskabet består af bestyrelsen og 1 repræsentant fra hver
forening/klub. Repræsentantskabsmødet kan overværes af øvrige medlemmer,
samt personer organiseret i Rul DK´s arbejde.

Dokumenter

Årstal
Repræsentantskabsmøde 2019 Indkaldelse      
Repræsentantskabsmøde 2018 Indkaldelse Regnskab Forslag Referat
Repræsentantskabsmøde 2017 Indkaldelse Regnskab Forslag Referat
Repræsentantskabsmøde 2016 Indkaldelse Regnskab Forslag Referat

Fuldmagt

Jf. Rullesport Danmarks vedtægter:

§9.5 De foreninger/klubber, hvis formand er forhindret i at deltage
i repræsentantskabsmødet, kan lade sig repræsentere ved fuldmagt ved
et andetmedlem af foreningen/klubben.”

Hent en fuldmagtsblanket her (PDF).