Logo, skabeloner, bilag og kontrakter

Hjælpeværktøjer

Layout

Ønsker du at bruge Rullesport Danmarks logo eller layout i et brev, en præsentation, en
invitation eller et referat, kan du bruge en færdig Rullesport Danmark-skabelon.

Designguide (PDF)
Skabeloner (WEB)
Logoer (WEB)

Bilag

Hvis du skal have udbetalt refusion for udlæg, eller løn for arbejde, skal du bruge vores
udgiftsbilag eller lønbilag.

Udgiftsbilag

Vejledning for udgiftsbilag (PDF)

Udgiftsbilag (Excel)

A contobilag (Excel)

Lønbilag

Vejledning for lønbilag (PDF)

Lønbilag (Excel)

Sataser for Skattefri godtgørelser

Sataser for Skattefri godtgørelser (PDF) OPDATERET!

Ansættelseskontrakter

Skal I udarbejde en kontrakt på en landstræner, så læs vejlendingen her (PDF)

Kontraktskabelon, ulønnet (PDF)

Kontraktskabelon, lønnet (PDF)

Børneattest

Har I børnetrænere, så skal I indhente børneattester.

Læs regler om børneattest her (WEB).