Strategi 2018-2021

Spor 1

Rullesport Danmark ønsker at styrke og udvikle organisationen – med fokus på arbejdsgange og organisationsstruktur.

Spor 2

Rullesport Danmark ønsker at udvikle og styrke klubbernes organisatoriske fundament – med henblik på at fastholde og rekruttere nye medlemmer i aldersgruppen 8-17 år, samt voksne 35+.

Spor 3

Rullesport Danmark og Dansk Skøjte Union ønsker i fællesskab at udvikle og sikre et talent- og elitemiljø på Speedskating Inline og Longtrack.

Når mål i fællesskab

Rullesport Danmarks bestyrelse har udarbejdet de strategiske mål og heri fremgår et tydeligt ønske om at involvere og inddrage frivillige i højere grad end tidligere.

For at skabe den gode organisation, rekruttere flere medlemmer og skabe flotte resultater med elitearbejdet er der brug for at engagerede frivillige byder ind på opgaver, som rammer deres kompetence- og interesseområder.

Rullesport Danmarks strategiske spor.