Ny måde at arbejde med sporten

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har besluttet, at deres 62 specialforbund fremover skal
arbejde ud fra 4-årige strategiske planer og januar 2018 er starten på den første periode
(2018-2021). Den nye måde at arbejde på adskiller sig væsentligt fra måden, som
Rullesport Danmark er vant til at arbejde på, men vi er overbevist om at resultatet vil
være meget konstruktivt og produktivt, så vi glæder os til de kommende fire år.

Overskriften for Rullesport Danmarks
tre strategiske spor i 2018-2021:

Spor 1

Rullesport Danmark ønsker at styrke og udvikle organisationen – med fokus på
arbejdsgange og organisationsstruktur.

Spor 2

Rullesport Danmark ønsker at udvikle og styrke klubbernes organisatoriske fundament
– med henblik på at fastholde og rekruttere nye medlemmer i aldersgruppen 8-17 år,
samt voksne 35+.

Spor 3

Rullesport Danmark og Dansk Skøjte Union ønsker i fællesskab at udvikle og
sikre et talent- og elitemiljø på Speedskating Inline og Longtrack.

Vi når målene i fællesskab

Rullesport Danmarks bestyrelse har udarbejdet de strategiske mål og heri fremgår
et tydeligt ønske om at involvere og inddrage frivillige i højere grad end tidligere. For
at skabe den gode organisation, rekruttere flere medlemmer og skabe flotte resultater
med elitearbejdet er der brug for at engagerede frivillige byder ind på opgaver, som
rammer deres kompetence- og interesseområder.

I løbet af fire år, sætter Rullesport Danmark 13 arbejdsgrupper i gang. Har du lyst til at
arbejde med et af disse områder, kan du kontakte kontoret for at høre mere:

  • Rullesport Danmarks odganisationsstruktur
  • Udnyttelse af menneskelige ressourcer i Rullesport Danmark
  • Rekruttering af frivillige til den nye organisation
  • Udvikle og gennemføre behovsanalyse i vores klubber
  • Udvikle de værktøjer som klubberne efterspørger
  • Udvikle og implementere en rekrutteringstrategi
  • Skrive og implementere en breddepolitik

Rullesport Danmarks strategiske spor (PDF)

Kontakt kontoret på info@rullesport.dk

 

Opdateret 11.01.2018