Gældende vedtægter for Rullesport Danmark findes her (PDF).

Vedtægterne blev revideret d. 8. april 2017

Alle medlemsklubber skal have egne vedtægter. Ved indmeldelse sendes disse til sekretariatet.

Har jeres klub endnu ikke et sæt vedtægter, kan I finde en vejlendning her (PDF).