05/04/2018 | Begivenheder

Årsmøde i Kunstrulleskøjteløb

Sportskomitéen for Kunstrulleskøjteløb inviterer til årsmøde.

Årsmødet er åbent for alle, og alle har taleret på mødet, men kun klubformænd (eller en
fuldmagtshaver) kan stemme. Man kan ikke have fuldmagt med for andre klubber.

Tid og sted

Årsmødet afholdes d. 5. april kl. 18-21 i Smørum Idrætscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum.

Forslag

Frist for at indsende forslag er d. 22. marts. Forslag sendes til dortewirth@gmail.com.

Info

Indkaldelse årsmøde (PDF).

Husk også unionens repræsentantskabsmøde, der afholdes d. 14. april i Idrættens Hus i Brøndby.

Indkaldelse repræsentantskabsmøde (PDF).

 

Share