28/03/2020 | Begivenheder

Årsmøde Roller Derby 2020

Sportskomitéen for Roller Derby afholder årsmøde lørdag den 28. marts 2020.

TID OG STED

Årsmødet afholdes 28. marts kl. 09.00-18.00.

Adressen oplyses senere.

DAGSORDEN FOR ÅRSMØDET

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Godkendelse af fuldmagter
  4. Beretning fra sportskomitéen
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af sportskomitémedlemmer
  7. Valg af disciplinærudvalg
  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være sportskomitéen i hænde senest 14 dage før mødet.

TALERET OG STEMMERET

Årsmødet er åbent for alle, og alle har taleret på mødet, men kun klubforpersoner (eller en fuldmagtshaver) kan stemme. Man kan ikke have fuldmagt med for andre klubber.

SAMMENSÆTNING

Komitéen skal bestå af formand/forperson, økonomiansvarlig, 2-4 menige medlemmer og en suppleant. I alt 5-7 medlemmer.

POSTER PÅ VALG

I overgangsperioden er alle poster på valg. På mødet i 2020 vælges således samtlige medlemmer til sportskomitéen.

PERIODELÆNGDE

Sportskomitéposter besættes for perioder af to år, mens suppleantposten besættes for ét år ad gangen. Poster, der normalt er på valg i ulige år, besættes i overgangsperioden for en ét årig periode.

Læs mere om overgangsperioden her!

SCRIMMAGE

Efter årsmødet afholdes en scrimmage.

Share