28/03/2020 | Begivenheder

Årsmøde Roller Derby 2020

Sportskomitéen for Roller Derby afholder årsmøde lørdag den 28. marts 2020.

TID OG STED

Årsmødet d. 28. marts kl. 09.00-18.00.

Adressen oplyses senere.

DAGSORDEN FOR ÅRSMØDET

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Godkendelse af fuldmagter
  4. Beretning fra sportskomitéen
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af sportskomitémedlemmer, herunder valg af repræsentant til Rullesport Danmarks bestyrelse og valg af suppleant for denne
  7. Valg af disciplinærudvalg
  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være sportskomitéen i hænde senest 14 dage før mødet.

VALGPERIODE

Vær opmærksom på, at Rullesport Danmarks organisation og vedtægter er under revision, hvorfor strukturen omkring bestyrelsen og komiteer kan blive ændret i løbet af foråret 2020, og nogle valgperioder kan risikere at blive afkortet.

TALERET OG STEMMERET

Årsmødet er åbent for alle, og alle har taleret på mødet, men kun klubforpersoner (eller en fuldmagtshaver) kan stemme. Man kan ikke have fuldmagt med for andre klubber.

SCRIMMAGE

Efter årsmødet afholdes en scrimmage.

Share