18/04/2020 | Begivenheder

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde 2020

Lørdag d. 18. april 2020 afholder Rullesport Danmark ordinært repræsentantskabsmøde i Hvidovre.

Læs indkaldelsen her!

Tid og sted

Lørdag 18. april kl. 11-13
Hvidovre Stadion, Sollentuna Alle 3, 2650 Hvidovre.

Tilmelding

Tilmeld dig mødet på info@rullesport.dk senest 12. april 2020.

Indkomne forslag

Jf. § 8.3 i Rullesport Danmarks vedtægter, skal forslag fremsendes skriftligt til formanden for
Rullesport Danmark senest to uger før mødets afholdes, altså 4. april 2020.

Kandidater til bestyrelsen

Hvis du gerne vil opstille til bestyrelsen, er kan du i dette stillingsopslag se, at du skal udarbejde en personlog præsentation, hvor du har mulighed for at fortælle, hvordan du vil arbejde for bestyrelsens ansvarsområder.

Jf. § 8.3 i Rullesport Danmarks vedtægter, skal indstillinger fremsendes skriftligt til formanden for Rullesport Danmark senest to uger før mødets afholdes, altså 4. april 2020.

Fuldmagt

Er jeres formand/forperson forhindret i at deltage i mødet, kan denne lade sig repræsentere ved fuldmagt af et andet medlem af jeres forening. Bemærk, at fuldmagten skal afleveres ved mødets start.

Hent fuldmagt her

Den nye bestyrelsen

Bemærk at den nye bestyrelse holder et kick-off møde umiddelbart efter repræsentantskabsmødet med efterfølgende middag.

Nye vedtægter

Se Rullesport Danmarks nye vedtægter her!

Se overgangsordningen for 2020 her!

 

Share