07/04/2019 | Begivenheder

Repræsentantskabsmøde 2019

Rullesport Danmark indkalder jf. vedtægternes § 9 stk. 3 til ordinært repræsentantskabsmøde 2019 søndag den 7. april kl. 13.00 i Idrættens Hus, 2605 Brøndby

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse dvs. søndag den 10. marts 2019.

Dagsorden, beretning, regnskab, budget samt indkomne forslag vil blive fremsendt til klubberne 14 dage forud for repræsentantskabsmødet.

Hver forening har én stemme.

De foreninger/klubber, hvis formand er forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet, kan lade sig repræsentere ved fuldmagt ved et andet medlem af foreningen/klubben.

Fuldmagt skal afleveres ved repræsentantskabsmødets start.

Fuldmagten kan findes her (WEB).

Rullesport Danmarks vedtægter findes her (WEB).

Forslag sendes til: formand@rullesport.dk

Share