29/05/2021 | Begivenheder

NY DATO! Repræsentantskabsmøde 2021

Rullesport Danmark indkalder, jf. vedtægternes § 8.3, til ordinært repræsentantskabsmøde 29. maj 2021, med dagsorden jf. vedtægternes § 8.9.

Forslag, samt indstilling af bestyrelseskandidater, fremsendes skriftligt  til formand@rullesport.dk, senest 2 uger før mødets afholdes dvs. lørdag d. 15. maj 2021.

Dagsorden for mødet, bilagt indkomne forslag og indstillinger til valg, vil blive fremsendt til klubberne 1 uge forud for repræsentantskabsmødet, dvs. lørdag d. 22. maj . Her vil I også få besked om adressen, hvor mødets afholdes.

Tid og sted

Lørdag den 29. maj 2021 kl. 11:00 i Odense (adresse kommer).

Valg til bestyrelsen

Hvis du gerne vil opstille til bestyrelsen, bedes du udarbejde en personlig præsentation, hvor du har mulighed for at fortælle, hvordan du vil arbejde for bestyrelsens ansvarsområder. Din personlige præsentation skal sendes til formand@rullesport.dk senest 15. maj.

Læs mere her

Fuldmagt

Hver klub har én stemme ved formanden/forpersonen. Er klubbens formand/forperson forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet, kan klubben repræsenteres af et andet medlem af klubben, ved fuldmagt. Fuldmagten skal afleveres ved repræsentantskabsmødets start.

Download en fuldmagtsblanket her

Tilmelding

Tilmelding via mail til info@rullesport.dk senest 21. maj 2021.

(Mødet er flyttet fra 24. april til 29. maj)

Share