Har jeres forening brug for økonomisk støtte, kan I bl.a. søge DIF og DGI’s Foreningspulje.

Foreningspuljen

Idrætsforeninger  har mulighed for at søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s Foreningspulje.
Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum
til udvikling.

I retninglinjerne kan du bl.a. læse om:

  • Hvem kan ansøge
  • Hvordan søger man
  • Hvad kan der søges støtte til
  • Hvad kan der ikke søges støtte til
  • Tildelingskriterier
  • Gode råd til ansøgere

Se DIF’s retningslinjer for Foreningspuljen her (WEB).

Oversigt over muligheder

Der findes flere muligheder for at søge økonomisk støtte.

Se DIF’s hjemmeside for en liste med muligheder for at søge støtte her (WEB).

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte sekretariatet.