14/04/2024 | Begivenheder

Årsmøde i Scoot

Så er det igen blevet tid til årsmøde i Scoot. Mødet afholdes d. 14. april 2024 fra 15.00-16.00.

Mødet afholdes online, så det er nemt for alle at deltage. Link er udsendt per mail til alle klubberne, som har relation til scoot. Vi håber at mange af jer har lyst til at deltage og komme med jeres input til komiteen og dens arbejdsopgaver for det kommende år.

Forslag

Forslag bedes sendt til mig eller til scoot@rullesport.dk. Endelig agenda udsendes 14 dage før mødet.

Flere med om bord

Vi har fået flere nye personer med omkring komiteen og vi er rigtig glade for at flere vil deltage med arbejdsopgaver. De fleste medlemmer og hjælpere omkring komiteen er forældre til eliteudøvere. Det betyder ikke at vi ikke tænker på bredden, men vi vil gerne have en eller flere med i komiteen eller tilknyttet til komiteen som gerne vil gøre noget for bredden.

Åbne møder

Vi vil åbne vores komitemøder mere op, således at man kan deltage uden at man behøver være medlem af komiteen. Som “hjælper” behøver man ikke deltage på alle komitemøder men man kan melde sig til nogle opgaver og deltage når det giver mening. Opgaverne kan man selv være med til at udforme.

Ny formand

Efter nogle rigtig gode og spændende år som formand er det blevet tid for mig til at give stafetten videre. Jeg genopstiller ikke som formand, men fortsætter enten i eller omkring komiteen og vil primært hjælpe med afviklingen af DM 2024.

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af fuldmagter
4. Beretning fra sportskomitéen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til sportskomitéen
a. Formand/forperson (2 år, i lige år)
b. Økonomiansvarlig (2 år, i ulige år)
c. Komitémedlem (2 år, i lige år)
d. Komitémedlem (2 år, i ulige år)
e. evt. Komitémedlem (2 år, i lige år)
f. evt. Komitémedlem (2 år, i ulige år)
g. Suppleant (1 år)
7. Eventuelt.

Share