Rullesport Danmark er som specialforbund en sammenslutning af mere end 50 rullesportsklubber.
Det betyder, at vi samler trådene i et stort netværk af ressourcer og erfaringer. Klub til klub
giver mulighed for at hente inspiration fra andre klubber. Medlemskabet giver desuden adgang
til forsikringer og konsulentbistand på flere områder. Det koster ikke noget at være medlem
af Rullesport Danmark.

Læs mere her

Medlemsfordele (PDF)
Indmeldelse (WEB)