Rullesport Danmarks discipliner har hver deres sportskomite. Se hvem der sidder i sportskomitéen under menupunktet Sportsgrene.

Årsmøder

Hvert år afholder sportskomitéerne årsmøde, hvor alle klubber indenfor disciplinen inviteres til en snak om det forgangne år og om sportskomitéens arbejde. Dokumenterne fra årsmøderne findes herunder.

Komitékommissorie

Sportskomitéerne arbejder efter et fælles kommissorie, der kan læses her.
Kommissoriet er vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 8. februar 2020.