Rullesport Danmarks discipliner har hver deres sportskomite. Se hvem der sidder i sportskomitéen under menupunktet Sportsgrene.

Komitékommissorie

Sportskomitéerne arbejder efter et fælles kommissorie. Læs kommissoriet her!
Kommissoriet er vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 8. februar 2020.

Årsmøder

Hvert år afholder sportskomitéerne årsmøde, hvor alle klubber indenfor disciplinen inviteres til en snak om det forgangne år og om sportskomitéens arbejde. Dokumenterne fra årsmøderne findes herunder.