>> Læs Foreningsanalyse 2023 her!

Det er sjette gang Rullesport Danmark har gennemført en årlig foreningsanalyse i form af et spørgeskema, der fremsendes til alle forbundets foreninger omkring oktober måned, med deadline for besvarelse d. 31. december.

Foreningsanalysen blev oprindeligt til som en del af en strategi om at afdække vores foreningers behov, så vi hele tiden kan forbedre vores services og være relevante for vores foreninger.

Det er frivilligt for foreningerne, om de ønsker at deltage, men vi tilskynder alle til at bidrage, så analysen bliver så retvisende som muligt. Vi opfordrer desuden til, at foreningernes bestyrelsesmedlemmer sætter sig sammen og udfylder analysen, så svarene ikke alene afspejler én persons erfaringer og holdninger.

Du kan også downloade rapporten som PDF her