Skal der skrives nye vedtægter, findes en vejledning, som Danmarks Idrætsforbund har lavet til idrætsforeninger.

Sigtet med vejledningen er at give en overordnet orientering om vedtægtsforhold i en idrætsforening. Vejledningen kan bruges som tjekliste ved udarbejdelse eller revision af foreningens vedtægt. Da foreninger er forskellige, må vejledningens anbefalinger benyttes med de nødvendige tilpasninger.

Find vejledningen her!