Foreninger skal have børneattest på medarbejdere og frivillige, der har med børn og unge at gøre.

Læs regler for børneattester og bestil børneattest på jeres frivillige her