EU’s Persondataforordning og databeskyttelsesloven danner ramme for de grundlæggende regler for datasikkerhed.

Jeres opgaver

  1. Beslut hvem der er jeres dataansvarlig og som skal holde styr på foreningens personoplysninger.
  2. Udfyld bilag 1 (privatlivspolitik) og gør den tilgængelig på jeres hjemmeside, eller send det ud til jeres medlemmer – det er jeres oplysningspligt!
  3. Udfyld bilag 2 (fortegnelse) og opbevar denne.
  4. Kortlæg hvilke personer, i jeres forening, der håndterer personoplysninger.
  5. Sørg for at disse personer kender de beskrevne procedurer i privatlivspolitikken og fortegnelsen og følger dem.
  6. Kortlæg om I bruger databehandlere (Google Drev, Dropbox, Gmail, Hotmail, m.m.). Hvis jeres forening anvender en databehandler, skal I indgå en databehandleraftale. Kontakt jeres databehandlere og forhør jer, om de laver en standardaftale, eller om I skal lave en.
  7. Ryd op i de informationer I har liggende.

Læs mere og find bilag 1+2 her!

Vejledning til foreninger om behandling af persondata