Skateboard

Skateboardkomiteen er Danmarks eneste officielle skateboardorgan og arbejder målrettet for et stærkere og mere samlet skateboardmiljø i Danmark.

Skateboardkomitteen udgøres af aktive skatere, der frivilligt stiller deres tid og resurser til rådighed for at fremme denne sag.

Join us

Du kan også være med til at sætte dagsordenen for Dansk Skateboarding ved at tage del i komiteens arbejde. Du kan indgå i komiteens arbejdsgrupper (DM-crew og SkateboardFestivalen) eller stille op til årsmødet og blive en del komiteen!

Se medlemmerne af den aktuelle komite nederst på siden.

Skateboardkomiteen står blandt andet for følgende aktiviteter:
  • Repræsenterer skateboardkulturen i Danmarks Idrætsforbund
  • Rådgivning til medlemsforeninger og faciliteter
  • Vejledning til skatecrews, der ønsker at starte en forening
  • Afholdelse af events, der kan samle skateboardmiljøet fx Why-days, Skatefestival, Danmarksmesterskaber
  • Organisering af officielle konkurrencer, der lever op til internationale standarder i forhold til regler og vurderingskriterier mm. Herunder de officielle Danmarksmesterskaber i Skateboarding.
  • Elite- og talentudvikling, herunder udvælge og arbejde med talentgruppe og landshold.
  • Repræsentere Danmark i internationale henseender, herunder også i relation til World Skate og OL.

 

Har du spørgsmål til skateboardkomiteen generelt eller dens arbejde så kontakt formand Carlos Veloso-Strange

 

Du kan også følge Skateboardkomiteens arbejde på Facebook og snart på Instagram.

Mangfoldighed

Skateboarding har altid været og skal fortsat være en idræt, hvor der også er plads til de personer, som ikke finder vej til den mere traditionelle idræt. Det er en af styrkerne ved den bærende kultur og fællesskab.

Skateboardkomiteen ønsker derfor understøtte, at skatekulturens minoritetsgrupper også kan komme til orde. Sammenligner vi komiteen og danske skatere generelt med det omkringliggende samfund, så er piger, kvinder og kønsminoriteter i klart undertal. Skatekomiteen opfordrer derfor piger, kvinder og kønsminoriteter at involvere sig i foreningsaktiviteter og stille op til valg i bestyrelser og Skateboardkomiteen for at blive mere synlige og få mulighed for at påvirke udviklingen af kulturen positivt.

Vil I gerne være med?

Crews med fokus på kønsminoriteter har som alle andre mulighed for sparring og assistance fra Skateboardkomiteen.

Crews med fokus på kønsminoriteter der har ideer eller spørgsmål kan kontakte enten Frederik Bengtsson eller Thomas Olsen.

En skatepark er meget mere end bare en skatepark. Det er et mødested på tværs af aldre, køn og sociale grupper og når den er vellykket bliver det en rejsedestinationer for skatere fra hele landet – tilmed udlandet.

Skatemiljøet bliver ofte en smeltedigel for forskellige kulturer på tværs af musik, kunst, bevægelseskultur og begivenheder, hvilket er vigtigt at være opmærksom på når I ønsker at etablere en ny skatepark ude i landet.

Som lokalmiljø står I stærkere hvis I har en skateforening, der samler godtfolket, og det giver kommunen et sted at række ud.
Kontakt André Thelin Nielsen på ani@rullesport.dk hvis I vil have hjælp til opstart af foreningen!

 

Overvejer I at etablere en skatepark?

Så er der en række opmærksomhedspunkter vi vil opfordre jer til at have med i processen.

1) Kontakt og etabler et samarbejde med jeres lokale skatemiljø. De brænder for idrætten og kulturen, og har oftest en god forståelse af hvad deres behov er.

2) Lav studieture med jeres lokale skatemiljø til nærtliggende skateparker for at undersøge og beskrive deres behov. Tag kontakt til den kommune skateparken er anlagt i og lad dem fortælle deres proces, og hvem de samarbejde med om udførelsen af projektet.

3) Vi anbefaler IKKE at der købes præfabrikerede ramper og obstacles, da de oftest er dyre og ikke udfylder de behov skaterne har.

4) Vær opmærksom på, at skateparker er tiltænkt skatere. Det er et idrætsanlæg, ikke en legeplads.

For en mere udførlig analyse af den gode rammesætning omkring skatespots og en overskuelig introduktion til det byggede miljø omkring skateboarding anbefales følgende afhandling af Fredrik Angner

Skateboarding er båret af en særlig kontur og et tilhørende fællesskab, der kendetegnes ved ofte at være uformelt men forpligtende i det omfang skaterne har mulighed for at byde ind. Det er kulturen og fællesskaberne, der får crews til at kaste sig ud i ambitiøse DIY-projekter, arrangere konkurrencer og camps, ture mv.

Udover forbundetheden til det lokale spot og crew, så er vi som skatere også forbundet af et bredere fællesskab, der alene baserer sig på, at vi er skatere. Det er en af grunden til, at man hurtigt får udbygget sit netværk, når man besøger andre spots rundt om i landet.

Det er dette uformelle og svært definerbare netværk på tværs af byer og crews, som skateboardkomiteen vil understøtte, så vi som kultur knyttes endnu tættere sammen. Derfor afholder vi en række events, der kan styrke netværket og kulturen.

 

Har du spørgsmål til events relateret til bredde og sammenhold så kontakt Morten B. Bennetsen

Rullesport Danmark er Danmarks officielle partner i World Skate og forestår dermed de officielle konkurrencer under World Skate. Skateboardkomiteen varetager alle sportslige henseender relateret til Skateboarding og har derfor et fokus på udvikling af nuværende og kommende talenter, der har et sportsligt potentiale. Dette arbejde omfatter også udpegning af atleter til talenttruppe, der også kendes som Skateboardlandsholdet.

 

Du kan læse mere om skateboardlandsholdet på Landsholdets hjemmeside

Herunder også hvordan man kommer i betragtning til at blive en del af landsholdet og hvilke krav, der der stilles til atleterne.

 

Har du spørgsmål til Skateboardlandsholdet eller talentudvikling mere generelt så kontakt Rune Glifberg

Der findes en lang række discipliner, som der konkurreres i inden fra skateboarding. Lige fra et venskabeligt game of S.K.A.T.E med crewet til stort anlagte megarampevent.

 

Under World Skate og dermed findes der to officielle dicipliner, som Skateboardkomiteen varetager:

  • Street
  • Park

 

Streetkonkurrencer køres på et areal, der består af elementer, som designmæssigt repræsenterer elementer, der kan ses i gadebilledet fx fortov, bænke, trapper og gelændere. I arealerne indgår forskellige designelementer, som transitioner, banks og vinklede hjørner.

 

Park køres i en sammenhængende bowl med elementer med transitioner, vinklede hjørner og elementer fra klassiske swimmingpools og halfpipes.

 

For begge discipliner udfører deltagerne individuelle runs, og bruger forskellige sektioner på arealet, til at demonstrere en række færdigheder eller tricks.

De officielle konkurrencer fx OL, VM og DM bedømmes efter kriterier, der er udarbejdet og administreres af World Skate. Du kan læse mere om konkurrenceregler og bedømmelseskriterier her!

På Why Days i efteråret 2023 blev det besluttet, at der skal arrangeres en årlig Skateboard-festival. Ideen med Skateboard-festivalen er at skabe en tilbagevendende event, der hylder og promoverer den danske skateboardkultur. Skateboard-festivalen kan således blive en platform til at fremvise og dyrke de elementer, der sammen med det at skate er bærende for vores kultur. Det kan fx være D.I.Y., foto og film, kunst og musik, hill bombing og meget mere. Det centrale er, at det er en festival for skatere lavet af skatere. Det er derfor de skatere, crews, shops, foreninger mv. der involverer sig, der er med til at sætte rammen for festivalen.

2024 – Årgang 0: Streetdome, Haderslev

Den første Skate-festival afholdes i Streetdome i Haderslev den 30/08 – 01/09 2024. På denne første festival afprøves formen og forskellige ideer. Årets program og emner vil blive tilføjet løbende!

Næste år afholdes festivalen et andet sted. Måske din klub skal være vært? Har du lyst til at hjælpe med stort eller så småt på årets Skateboard-festival, eller er du bare nysgerrig på Skateboard-festivalen generelt, så kontakt Morten B. Bennetsen

Juniormesterskaberne i Park – Aarhus Skate Scene d. 11. Maj

Årets junior DM i park inviterer dig til smilets by, hvor den nye bowl danner ramme for festen.

Foruden det regulære DM for drenge og piger vil dagen også byde på best trick for alle i bowlen, lækker mad og helt sikkert en hyggelig dag i det aarhusianske industriområde.

Tilmelding kommer snarest!

OBS: Vinderen i juniormesterskaberne inviteres til at deltage i senior DM i selvsamme kategori. Dette er den vej til senior DM for skatere under 16 år.

 

Juniormesterskaberne i Street – Royal Copenhagen Skatepark d. 5. oktober

Mere info kommer snarest!

Danmarksmesterskaberne i Park – Under Broen, Bispebjerg d. 8. juni

Mere info kommer snarest!

Danmarksmesterskaberne i Street – Royal Copenhagen Skatepark d. 26. oktober

Mere info kommer snarest!

Seneste nyt

Dokumenter

Sportskomité

Carlos Veloso-Strange

Formand for sportskomitéen

Rune Glifberg

Økonomiansvarlig

Kim Batiste

Komitémedlem

SkatesportForeningen

Bo Villumsen

Komitémedlem

SkatesportForeningen

Jonas Daater

Komitémedlem

Royal Copenhagen Skate

Frederik Bengtsson

Komitémedlem

Royal Copenhagen Skate

Morten B. Bennetsen

Komitémedlem

Middelfart Skateboardforening

Thomas Olsen

Suppleant

Aarhus Skate Scene

Skriv til komitéen

OL og Elite