Trin 1

Kig på klubbens hovedopgaver. Det kan være afholdelse af en turnering, sommerfesten eller andre større arrangementer. Del evt. hovedopgaverne i mindre delopgaver.

Trin 2

De opgaver, som løber over hele året (fx vedligeholdelse af sociale medier og hjemmeside) sættes udenfor skabelonen eller i midten.

Tænk over, om det kunne give mening at have ekstra fokus på opgaven i bestemte måneder – fx op til sæsonstart.

Trin 3

Er nogle perioder mere belastede end andre? Falder mange aktiviteter samtidigt, så overvej om nogle af dem kan flyttes, så der bliver bedre tid og luft i kalenderen,

Se og download skabelonen her!