Trin 1

For at få et godt overblik over klubbens opgaver, er det vigtigt at starte med at kigge på klubbens hovedopgaver. Det kan være afholdelse af en turnering, sommerfesten eller andre større arrangementer.

Trin 2

Del herefter hovedopgaverne op i mindre delopgaver. Sæt jeres hovedopgaver ind i et årshjul (dowload fx et nedenfor). Tilføj derefter delopgaverne.

Trin 3

Der kan være opgaver, som løber over hele året, som fx vedligeholdelse af sociale medier og hjemmeside. Sæt disse opgaver udenfor skabelonen eller i midten. Tænk over, om det kunne give mening at have ekstra fokus på opgaven i bestemte måneder – fx op til sæsonstart – og sæt opgaven på disse måneder.

Trin 4

Kig til slut på jeres årshjul. Er nogle perioder mere belastede end andre? Mange aktiviteter vil måske falde samtidigt. Overvej i så fald om nogle af opgaverne kan flyttes, så der er tid og luft til alle de opgaver, som I gerne vil løse i jeres klub.

Download skabelonen her!