Gratis forsikringer

Fællesforsikringer gennem DIF

Når din klub er medlem af Rullesport Danmark, er den automatisk dækket af fem kollektive forsikringer, som Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har tegnet. Det er gratis for klubber, at være medlem af Rullesport Danmark!

Forsikringen dækker både foreningens lønnede medarbejdere og frivillige.

Læs mere her: https://www.idraettensforsikringer.dk/faelles-forsikring/arbejdsskadeforsikring

En ansvarsforsikring dækker det erstatningsansvar foreninger, de ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen.

Læs mere her: https://www.idraettensforsikringer.dk/faelles-forsikring/ansvarsforsikring

Forsikringen dækker individuelle idrætsudøvere og hold, lønnede og ulønnede trænere og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i udlandet, når de er udsendt af en forening eller forbund.

Læs mere her: https://www.idraettensforsikringer.dk/faelles-forsikring/idraetsrejseforsikring

Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening får, hvis den bliver involveret i en civil rets- eller voldgiftssag.

Læs mere her: https://www.idraettensforsikringer.dk/faelles-forsikring/retshjaelpsforsikring

Den psykologiske krisehjælp dækker, hvis personer i eller omkring en forening involveres i en alvorlig, traumatisk hændelse.

Læs mere her: https://www.idraettensforsikringer.dk/faelles-forsikring/psykologisk-krisehjaelp

Rullesport Danmark anbefaler, at alle klubber sikrer sig, at udenlandsture bestilles gennem rejseudbydere, der er registrerede i Rejsegarantifonten. Det betyder nemlig at er godt stillet, hvis selskabet går konkurs.

Se om jeres rejseudbyder er registreret i Rejsegarantifonden her (web)

Inden I bestiller jeres tur, så vær sikker på, at rejsen lever op til kravene.

Læs hvornår fonden dækker her (web)

Har du yderligere spørgsmål, kan du finde svar på de fleste spørgsmål her (web) eller ringe til Rejsegarantifonden på tlf.nr. 45 87 83 33.