Befordringsgodtgørelse for bil*

Målgruppe Takst
Frivillige/valgte 2,00 pr. km
Ansatte**

01.01.2022-

30.04.2022

3,51 pr. km (de første 20.000 km)
1,98 pr. km (kørsel over 20.000 km)
Ansatte**

01.05.2022-

31.12.2022

3,70 pr. km (de første 20.000 km)
2,17 pr. km (kørsel over 20.000 km)

 

*Ved kørsel i firmabil, ydes der ikke kørselsgodtgørelse.

**En ansat er defineret ved at man har en gældende kontrakt med Rullesport Danmark.

Max godtgørelse kr. 1.000,- pr. dag ekskl. broafgift/færgebillet, ved kørsel indenfor Danmarks grænser.

Telefon/internet, administrativ omkostning, samt køb, vask og vedligeholdelse af tøj

Forbundet kan pr. år yde godtgørelse for udgifter ifm.:

Målgruppe Takst
Telefonsamtaler og internetforbrug  2.450,- pr. år
Administrative omkostninger 1.500,- pr. år
Køb, vask og vedligeholdelse af tøj 2.050,- pr. år

Skattefri godtgørelser kan alene ydes til frivillige/valgte. Man kan ikke for samme periode og for samme arbejde få både løn og skattefri godtgørelser.

Satserne er de maksimale beløb pr. år, som forbundet kan udbetale uden dokumentation. Bestyrelsen/sportskomitéen afgør eller aftaler med den enkelte ulønnede træner, instruktør eller leder, hvor meget der skal udbetales. 

Honorar

Der kan ydes honorar til dommere.

Kr. 250,- pr. kamp

Kr. 500,- pr. dag (max)