Vejledning

Se DIF’s vejledning om skattemæssige forhold for idrætsforeninger 2024 her!

 

Befordringsgodtgørelse for bil

MålgruppeTakst
Frivillige/valgte2,00 pr. km
Ansatte3,79 pr. km (de første 20.000 km)
2,23 pr. km (kørsel over 20.000 km)

*Ved kørsel i firmabil, ydes der ikke kørselsgodtgørelse.

**En ansat er defineret ved at man har en gældende kontrakt med Rullesport Danmark.

Max godtgørelse kr. 1.000,- pr. dag ekskl. broafgift/færgebillet, ved kørsel indenfor Danmarks grænser.

 

Telefon/internet, administrativ omkostning, samt køb, vask og vedligeholdelse af tøj

Foreninger og forbundet kan pr. år yde godtgørelse for udgifter ifm.:

MålgruppeTakst
Telefonsamtaler og internetforbrug 2.450,- pr. år
Administrative omkostninger1.500,- pr. år
Køb, vask og vedligeholdelse af tøj2.050,- pr. år

Skattefri godtgørelser kan alene ydes til frivillige/valgte. Man kan ikke for samme periode og for samme arbejde få både løn og skattefri godtgørelser i samme forening.

Satserne er de maksimale beløb pr. år, som kan udbetales uden dokumentation. Bestyrelsen/sportskomitéen afgør eller aftaler med den enkelte ulønnede træner, instruktør eller leder, hvor meget der skal udbetales. 

 

Honorar

Foreninger og forbundet kan give et skattefrit honorar til dommere.

MålgruppeTakst
Dommere250,- pr. kamp
500,- pr. dag (max)