Vejledning

Se DIF’s vejledning om skattemæssige forhold for idrætsforeninger 2024 her!

 

Befordringsgodtgørelse for bil

Målgruppe Takst
Frivillige/valgte 2,00 pr. km
Ansatte 3,79 pr. km (de første 20.000 km)
2,23 pr. km (kørsel over 20.000 km)

*Ved kørsel i firmabil, ydes der ikke kørselsgodtgørelse.

**En ansat er defineret ved at man har en gældende kontrakt med Rullesport Danmark.

Max godtgørelse kr. 1.000,- pr. dag ekskl. broafgift/færgebillet, ved kørsel indenfor Danmarks grænser.

 

Telefon/internet, administrativ omkostning, samt køb, vask og vedligeholdelse af tøj

Foreninger og forbundet kan pr. år yde godtgørelse for udgifter ifm.:

Målgruppe Takst
Telefonsamtaler og internetforbrug  2.450,- pr. år
Administrative omkostninger 1.500,- pr. år
Køb, vask og vedligeholdelse af tøj 2.050,- pr. år

Skattefri godtgørelser kan alene ydes til frivillige/valgte. Man kan ikke for samme periode og for samme arbejde få både løn og skattefri godtgørelser i samme forening.

Satserne er de maksimale beløb pr. år, som kan udbetales uden dokumentation. Bestyrelsen/sportskomitéen afgør eller aftaler med den enkelte ulønnede træner, instruktør eller leder, hvor meget der skal udbetales. 

 

Honorar

Foreninger og forbundet kan give et skattefrit honorar til dommere.

Målgruppe Takst
Dommere 250,- pr. kamp
500,- pr. dag (max)