Aktivitetsbibliotek

Tips og input til aktiviteter i foreningen

Hent inspiration til jeres næste arrangement her!

Intentionen med aktivitetskataloget er at inspirere til forskellige måder hvorpå I som klubber og aktører kan aktivere medlemmer og frivillige gennem alt fra lege og konkurrencer til foreningsdrift og fokus på mangfoldighed. Som det bredde forbund vi er, vil I formentlig se øvelser, som er tilpasset andre discipliner end jeres egen, men se det endelig som en idé, der kan oversættes til netop jeres disciplin og sættes i en kontekst, som er tilpasset niveauerne på jeres hold.

Klubeksemplerne kommer internt fra forbundet og repræsenterer nogle af de gode idéer vi ser Jer lave. Hvis I ser et godt projekt opfordres I til at tage kontakt til den tilknyttede klub for at tage en snak om baggrunden for idéen og hvordan det har påvirket klubben at køre projekterne.

Følgende øvelser tager udgangspunkt i forskellige discipliner, og I opfordres derfor til at se det som inspiration til øvelser, der kan oversættes til egen disciplin og udøvernes niveau!

Begyndervenlige øvelser fra skateboarding

Goodpush er et initiativ startet af Skateistan, som har til hensigt at udbrede initiativer, som tager udgangspunkt i skateboarding og uddannelse på tværs af planeten. Til det formål har de samlet en lang række ressourcer om alt fra communitybuilding til information om undervisning af udsatte børn og unge, men her introduceres I til deres booklet, som viser en række øvelser, som tager udgangspunkt i lege de fleste af os kender fra barns ben – nu med et skateboard som hjælpemiddel!
Tjek Goodpush’ booklet ud her!

Toolbox med øvelser fra forskellige gadeidrætter

GAME Academy har udviklet en toolbox med en lang række øvelser, som kooperativt skabes af udøvere fra forskellige discipliner. Her er inspiration fra basket, streetsoccer, parkour, skateboard, scoot, dans m.m. og øvelserne strækker sig fra energizers og performancetræning til empowerment og communitybuilding.
Tjek GAME Academy’s toolbox ud her!

DGI’s øvelsesbank

DGI har udarbejdet en enorm øvelsesbank, som kommer forbi en lang række øvelser på tværs af forskellige discipliner, målgrupper, format og så videre. Øvelserne er delt op efter sportsgren, og kan ændres i dropdown menuen!
Find inspiration i DGI’s øvelsesbank her!

Projektmagernes grønspættebog

Er du også kørt træt i lange, meningsløse møder? Føler du heller ikke at der er et tydelig formål med dagsordenen? Er du ligeledes i tvivl om hvordan du kan bryde med planlægningens vante trummerum?

Lad dig inspirere af denne booklet, som er udarbejdet af Frontløberne i samarbejde med Tuborgfonden. ‘Den lille projekthåndbog’ fungerer som et opslagsværk, hvor du bliver introduceret til 13 forskellige nedslagspunkter i det organisatoriske og projektorienterede arbejde, vi ofte møder som foreninger. Metoderne i bogen er udvalgt og udviklet på baggrund af Frontløbernes erfaringer gennem 30 år og retter sig overvejende mod unge kulturskabere, men er en stor inspiration uanset alder og beskæftigelse.

Find ‘Den Lille Projekthåndbog’ her!

Skolesamarbejde

Find ud af hvad formålet med skolesamarbejdet skal være – skal I have flere børnemedlemmer? Eller teenage-medlemmer? Skal I udbrede kendskabet til jeres sport?

Undersøg om kommunen eller skolen giver tilskud til instruktørerne, der står for aktiviteten.

Læg en plan:

  • Hvilke klassetrin
  • Hvor mange gange
  • Hvor lang tid pr. gang
  • Hvilke læringsmål skal arbejdes ind (spørg idrætslæreren)
  • Hvordan bygges programmet op (både for hver træning og for hele perioden)

Fundraising

Fundraising kan være vejen til at gennemføre et projekt, som ligger udenfor foreningens primære aktiviteter, og som kan være med til at udvide foreningens fokusområder. Når ansøgningen udarbejdes til projektet er det samtidigt et godt tidspunkt at gennemgå projektets forskellige faser og potentielle problemstillinger, så processen omkring ansøgningen kan være med til at kvalificere projektet.

En række gode overvejelser at gøre sig ifm. en fondsansøgning er følgende:

 • Den brændende platform
   • Hvilke aktuelle udfordringer giver projektet relevans og tyngde?
  • Målgruppe
   • Hvem er projektets målgruppe, og hvorfor er det værd at fokusere på?
  • Projektidéen
   • Hvad er den konkrete projektidé? Forklar den kort og præcist.
  • Aktiviteter og målsætninger
   • Hvilke aktiviteter indgår i projektet, og hvornår ved I at projektet er en succes?
  • Samarbejdspartnere
   • Hvem arbejder I sammen med ifm. projektet?
  • Relevans hos fondene
   • Når I overvejer at søge en fond, så læs deres fundats og kig på hvem de tidligere har støttet for at vurdere projektets relevans hos dem. Fondenes fokusområder giver også pejlemærker for hvad ansøgningen skal indeholde.
 • Økonomi
  • Et sagligt og velbegrundet budget, som er sammenhængende med projektidéen er centralt for at få støtte fra fondene.

Vores arrangørmanual kan ligeledes være en kilde til inspiration ift. hvad et projekt kan indeholde! Find den her!

Julefest
4 tips til julefesten

Skaf eller byg et juletræ, så I har noget at danse, køre, rulle eller skate omkring.

Find på en række jule-lege (fx kanetræk, sneboldskamp, julebingo).

Lav en julekonkurrence (fx julehockey-turnering, quiz eller best trick).

Husk julegodterne (fx æbleskiver, klementiner og pebernødder).

Fastelavnsfest
6 tips til fastelavnsfesten

Husk tilmelding, så I ved hvor mange deltagere der kommer.

Køb en fastelavnstønde, fyld den med karameller og lad deltagerne slå den til plukfisk.

Server fastelavnsboller og kaffe, eller hvad der passer til målgruppen.

Kår årets bedste udklædte.

Vælg en række lege (fx hvem spiser lakridssnørebånd hurtigst, hvem spiser hurtigst en hængende bolle med hænderne på ryggen, spin hjulet og se hvilket trick du skal naile).

Sæt en fotobooth op, så alle kan blive fotograferet med deres venner.

Sommerfest
4 tips til sommerfesten

Husk tilmelding, så I ved hvor mange der skal laves mad til og dækkes op til.

Sørg for noget underholdning, enten en konkurrence, en quiz, eller nogen der optræder.

Få deltagerne til at hjælpe til. Prik dem og uddel opgaver som opsætning, indkøb, madlavning, playliste til musikanlægget, stå for konkurrence, oprydning ol.

Hyg dig! Hvis du hygger dig, smitter det af på de andre deltagere – lad være med at stresse.

Åbent Hus
5 tips til åbent hus

Vis klubben frem fra sin bedste side. Sørg for klubhuset fremstår imødekommende og er nemt at finde.

Stå klar med velvillige instruktører. Sikkerhed er selvfølgelig vigtigt, men for mange nye/potentielle medlemmer, der prøver rullesport for første gang, handler det mest af alt om at få en god oplevelse.

Udvælg instruktører, der er gode til den personlige kontakt og kan få smilet frem hos de besøgende.

Skab synlighed om jeres arrangement. Tag fat i lokalavisen, de vil sikkert gerne skrive noget i ugen op til eller deltage på dagen. Print invitationen og hæng op i lokalområdet og husstandsomdel til naboerne. Lav et Facebook-event og del i lokale grupper. Få alle medlemmer til at invitere mindst fem venner.

Få mailadresserne på alle besøgende og send dem en hilsen et par dage efter arrangementet med invitation til at komme igen og med links til billeder fra dagen på jeres klubs Facebook-side.

Sæt særlig fokus på nye medlemmer i tiden derefter fx gennem et introforløb for nye, hvor de over 3-5 aftener introduceres til jeres aktiviteter.

Rulledisko
7 tips til rulledisko

Vælg en målgruppe (fx børn eller voksne)

Vælg et egnet sted (fx lokal idrætshal eller afspærret p-plads).

Pynt op (fx med lametta) og spær af (fx med minestrimmel) så det er tydeligt hvilket retning der køres.

Sørg for drikkevarer og evt. snacks – køb billigt i supermarkedet og tjen nemme penge til klubkassen.

Promover på hjemmeside, på Facebook og i jeres hal (evt. også lokalavis og skoler).

Hvis I tager entré, gør papirarmbånd det let at holde styr på hvem der har betalt.

Køb eller lej musikanlæg og diskolys for at give den rigtige stemning.

Lav en DM-Replika

Konkurrencedeltagelse er noget af det, som kan være med til at skubbe på når udøvere skal præstere, og for at fjerne presset omkring placeringer, point og titler kan det være en mulighed at teste DM-replika af; en rekonstruktion af danmarksmesterskaberne.
Det betyder at udøverne bliver introduceret til setuppet omkring konkurrencer, samtidigt med at det giver en platform hvor aspirerende dommere kan prøve kræfter med dommergerningen. Stærk opfordring til at invitere folk fra nær og fjern!
DM-replikaen kan ses som breddeudgaven af det officielle DM!

Klubmesterskaberne

Klubmesterskaber er en måde at samle udøvere og hold på tværs af klubben og lade dem inspirere hinanden uanset alder og niveau.
Lav evt. flere konkurrencer når der afholdes klubmesterskaber som trækker på de forskellige holds seneste øvelser, så de har mulighed for at vise deres progression.

Kombiner eventuelt klubmesterskabet med en hyldest til de frivillige og dem, der holder foreningen kørende – det kan være at trække grillen frem og lave rødbedebøffer, en koncert med udøverne eller afprøvning af klubbens nye pizzaovn.

Sådan får du gang i en best trick konkurrence

 • Udvælg en håndfuld obstacles i skateparken som har potentiale – Byg evt. nogle flere til det specifikke arrangement for nyhedsværdien
 • Ha’ lydudstyr til musikken og mikrofonen til kommentatoren som kalder de forskellige obstacles op og igangsætter konkurrencerne
 • Sørg for at dommerpanelet har godt udsyn (kan også være kommentator + hjælper)
 • Kør det som et jam-format hvor der vælges en obstacle ad gangen og skaterne har 15-20 minutter til at sætte tricks på hver enkelt.
 • Ha’ små præmier klar til ting som bedste slam, kreativitet eller noget helt tredje som har lokal værdi.
 • Kommentatoren fungerer som hypeman og sørger for at både skatere og publikum er engagerede i konkurrencen
 • Husk – alt kan skates, så selv to dåsecolaer kan være rammen for en obstacle.

Fokus på forskellige målgrupper

Foreningerne har allerede et mangfoldigt medlemsbillede, og laver en lang række initiativer, som udbreder disciplinerne til nye målgrupper. Vi har derfor samlet en række spændende initiativer her så I kan se hvad de andre går rundt og laver!

Økonomisk støtte til mindrebemidlede udøvere

Fritidspas

Hos Hal19 i Holstebro fremgår det tydeligt på deres hjemmeside, at man kan søge om fritidspas gennem Holstebro Kommunes samarbejde med DGI Vestjylland. Derudover har de foldere liggende i hallen, og er opmærksomme på at give tilbuddet videre til udøverne der kunne have behov for det.
På den måde er de med til at udbrede muligheden for at bruge faciliteten til flere udøvere ved at reducere den økonomiske barriere.
En udfordring ved fritidspas er dog at initiativet ikke er udrullet i alle kommuner og at man derfor må ty til andre metoder de steder.

Andre økonomiske hjælpemidler

Hos Skateducate i Aarhus er de lykkedes med at have udstyr tilgængeligt og gratis træninger ved at fundraise udstyr, så det altid er tilgængeligt for nye udøvere.
Fundraising og projekter kan altså ligeledes være med til at finansiere de ressourcer, der skal til for at kunne afholde træninger med en lav økonomisk barriere.

Initiativer med udgangspunkt i kønsminoriteter

WFTDA (bedre kendt som Women’s Flat Track Derby Association) har udgivet et skriv om deres tilgang til kønsminoriteters adgang til sportens verden. Læs om WFTDAs tilgang til kønsminoriteter her!

I praksis kan det udforme sig på forskellig vis og i forbundet ser vi en række interessante indsatser for at skabe inkluderende idrætsmiljøer hvor kønsminoriteter kan føle sig velkomne.
Hos Copenhagen Roller Derby har de to årlige ‘medlemsoptag’, hvor udøvere uanset niveau, køn, alder og andet inviteres ind i flokken gennem et fire måneders introforløb. Gennem det store fokus på kønsminoriteter og et renommé som en inkluderende disciplin er det med til at indføre nye udøvere på tværs af kønnene.

Feriecamp
7 spørgsmål inden planlægningen går i gang

 • Skal campen være en dagscamp eller med overnatning?
 • Bliver der serveret mad til deltagerne eller skal de have madpakke med?
 • Hvor mange deltagere er der plads til?
 • Hvad er formålet med campen (fx træning eller hygge)?
 • Hvor mange frivillige har I brug for?
 • Hvor mange instruktører har I brug for?
 • Hvad skal det koste at deltage (skal campen løbe rundt eller skal den give overskud)?

4 tips til planlægningen af feriecampen

 • Sørg for at deltagerne kender programmet, inden de melder sig til.
 • Sørg for at variere mellem planlagte aktiviteter og “fritid”, så der er tid til at lade op (både for deltagere og instruktører).
 • Inddrag deltagerne i de praktisk opgaver (fx klargøring, oprydning, madlavning).
 • Tag en masse billeder, så deltagere, og evt. forældre, kan se hvad der er sket under campen og så I har materiale til at reklamere for jeres næste camp!

Roadtrips

Roadtrips kan ses som alt fra brobygning med andre klubber til inspirationsture til hvordan sessions og træninger kan foregå, samt hvordan faciliteter kan udformes og bruges. Et velarrangeret roadtrip kan være en formidabel ryste-sammen-tur for udøverne, og samtidigt være en lærerig tur for arrangørerne og de frivillige.
I skatemiljøet er roadtrips særligt udbredte fordi de fleste faciliteter har deres unikke kendetegn, der gør det skægt at komme forbi både som udøver og som facilitetsudvikler.

Syv tips til planlægningen af et roadtrip

 • Planlæg en rute så deltagerne ved hvad de kan forvente.
 • Er det en dagstur eller skal der planlægges overnatning?
 • Skal deltagerne have madpakke med eller serveres der mad?
 • Skal der lejes busser eller hvordan kommer I rundt omkring?
 • Hvis I er afhængige af vejret kan det være en god idé at have en alternativ rute der er tilpasset dårligt vejr.
 • Inddrag deltagerne i de praktiske opgaver
 • Hvis en ny eller ombygget facilitet nær jer åbner kan det kun gå for langsomt med at komme afsted!