Repræsentantskabet

Rullesport Danmark afholder årligt repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabet defineres i Rullesport Danmarks vedtægter:

§ 8.1 Repræsentantskabet er øverste myndighed i Rullesport Danmark.
§ 8.2 Repræsentantskabet består af bestyrelsen og formændene for alle godkendte klubber under Rullesport Danmark. Repræsentantskabsmødet kan overværes af medlemmer i klubber under Rullesport Danmark. Bestyrelsen har ret til at invitere personer til at overvære repræsentantskabsmødet.

Dokumenter

Stemmeret

Jf. Rullesport Danmarks vedtægter:

§ 8.7 Hver klub har én stemme ved formanden/forpersonen. Bestyrelsen i Rullesport Danmark har ikke stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer kan repræsentere egen klub, uanset om vedkommende er formand/forperson eller møder med fuldmagt, jf. §8.8.
§ 8.8 Er klubbens formand/forperson forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet, kan klubben repræsenteres af et andet medlem af klubben, ved fuldmagt.