TRÆNERUDDANNELSER BESTÅR AF TO DELE

For at blive uddannet træner på niveau 1 eller 2, skal du tage både Rullesport Danmarks trænerkursus og Danmarks Idrætsforbunds trænerkursus.

Rullesport Danmarks trænerkursus er sportsspecifikt, mens Danmarks Idrætsforbunds trænerkursus er generelt.

Læs om alle DIF’s kurser her!