28/11/2022 | Begivenheder

Årsmøde i Skateboard 2022

Indkaldelse til årsmøde i Sportskomitéen for Skateboard 2022

Sportskomitéen for Skateboard afholder årsmøde mandag d. 28. november 2022, kl.
19.00.

Mødet afholdes online via Google Meet på linket her:
https://meet.google.com/rhd-vvem-osj?hs=122&authuser=3

I vil dog alle modtage kalenderinvitation, med link der er lige til at klikke på.

Dagsorden for årsmødet i Sportskomitéen for Skateboard:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af fuldmagter
4. Beretning fra Sportskomitéen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af Sportskomitémedlemmer
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være Sportskomitéen i hænde senest mandag d. 14 november 2022 – 14 dage før årsmødes afholdes.

8 dage før årsmødet udsendes indkomne forslag mm. fra Sportskomitéen.

På valg til Sportskomitéen er Carlos Veloso-Strange (formand), Rune Glifberg, Rasmus Lolholm.
(bestyrelsesmedlem).

  • Sportskomitémedlemmer vælges for en 2 årig periode.
  • Sportskomitémedlemmer har ikke stemmeret på årsmødet, medmindre de er repræsentant for en forening/klub.
  • Hver forening/klub har én stemme.
  • Hvis foreningens formand er forhindret i at møde op, kan andet medlem af foreningen/klubben møde med fuldmagt.
Share