17/05/2022 | Begivenheder

Årsmøde Kunstrulleskøjteløb

Kunstløbskomitéen indkalder hermed til Årsmøde 2022.

Dato/Tid

Tirsdag d. 17/5 2022 kl. 19.00-21.00

Sted

Holbæk Sportsby, Sports Allé 1, 4300 Holbæk – Mødelokale VIP Lounge 1

Stemmeberettigede

Hver klub har én stemme ved formanden eller en repræsentant for klubben, som har fuldmagt fra formanden.

Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være Komitéformanden i hænde senest d. 3/5 2022, som er to uger før Årsmødet. De indkomne forslag udsendes d. 10/5 2022, som er en uge før Årsmødet.

Dagsorden for Årsmødet

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Godkendelse af fuldmagter
 4. Beretning fra sportskomitéen
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til sportskomitéen:
  1. Formand/forperson (2 år, i lige år)
  2. Økonomiansvarlig (2 år, i ulige år)
  3. Komitémedlem (2 år, i lige år)
  4. Komitémedlem (2 år, i ulige år)
  5. evt. Komitémedlem (2 år, i lige år)
  6. evt. Komitémedlem (2 år, i ulige år)
 7. Suppleant (1 år)
 8. Eventuelt

Vi henleder opmærksomheden på, at man ifølge Rullesport Danmarks vedtægter § 10.3 for at være valgbar til Komité skal være myndig, have dansk statsborgerskab eller være bosat i Danmark, og være medlem af en klub i Rullesport Danmark.

Hvis ikke man har mulighed for at møde op til Årsmødet, så kan man alternativt deltage virtuelt via Teams (dog ikke med taleret, men med mulighed for at stille spørgsmål via chatfunktionen i Teams). Alle, som deltager i årsmødet, skal være medlem af en klub under Rullesport Danmark. Der skal medbringes dokumentation for medlemsskabet, som skal forevises på forlangende.

Tilmelding

Alle deltagere i Årsmødet (både fysisk og virtuelt) tilmeldes klubvis SENEST fredag d. 6/5 2022.

Brug dette Excel-ark ved tilmelding!

Info

Hvis formænd/næstformænd ønsker at få booket et ekstra mødelokale, så der er mulighed for at holde et kort møde før og/eller efter Årsmødet, så giv venligst undertegnede besked senest 6/5 2022.

Der vil være kaffe/the til rådighed i forbindelse med Årsmødet.

Med venlig hilsen
Ulla Kunkel
Formand for Kunstløbskomitéen

Share