26/03/2023 | Begivenheder

Årsmøde Scoot (online) 2023

Der indkaldes – jf. Rullesport Danmark vedtægter § 10.4 – til årsmøde i Rullesport Danmarks sportskomite for Scoot.

Mødet afholdes søndag 26. marts 2023 kl. 20.00 – 21.30. Mødet afholdes online.

Dagsorden

Ifølge Rullesport Danmarks vedtægter er dagsorden for mødet således:

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Godkendelse af fuldmagter
 4. Beretning fra sportskomitéen
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til sportskomitéen:
  1. Formand/forperson (2 år, i lige år)
  2. Økonomiansvarlig (2 år, i ulige år)
  3. Komitémedlem (2 år, i lige år)
  4. Komitémedlem (2 år, i ulige år)
  5. evt. Komitémedlem (2 år, i lige år)
  6. evt. Komitémedlem (2 år, i ulige år)
  7. Suppleant (1 år)
 7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt sendes til info@rullesport.dk senest 2 uger før mødets afholdelse.

Sportskomitémedlemmer har ikke stemmeret på årsmødet, medmindre de er repræsentant for en klub.

I kan tilmelde jer årsmødet info@rullesport.dk senest mandag 20. marts 2023.

Hvis I har yderligere spørgsmål mv., kan I kontakte info@rullesport.dk.

Venlig hilsen

Sportskomitéen for Scoot

Share