26/09/2021 | Begivenheder

DIF Træner 1 Brøndby

Start den gode trænerudvikling her. DIF Træner 1-uddannelsen giver dig en generel introduktion til at fungere som træner i en idrætsforening. Med uddannelsen får du basale redskaber og forståelse for den idrætsverden, du er en del af. Uddannelse kommer både omkring fysisk træning, trænerrollen, idræt for børn og unge samt idrætsskader.

Halvdelen af kurset kan nu tages som e-læring. Varigheden af det kursus, hvor du er fysisk tilstede, ændres derfor til 9 timer.

Målgruppe

DIF Træner 1 uddannelserne retter sig mod dig, som gerne vil opkvalificere dine kompetencer indenfor trænergerningen. Dette kan være udøvere, fungerende trænere eller forældre som gerne vil være endnu bedre trænere.

Indhold og varighed

Uddannelsens varighed er 9 timers klasseundervisning bestående af teoretiske oplæg, idrætsrelevante diskussioner, opgaver og praktiske øvelser samt 4 e-læringskurser.

Her vil der blandt andet blive undervist i:

E-læring

  • Idrætsskader – nej tak
  • Børn og unges udvikling
  • Træningslære
  • Trænerrollen

E-læringskurserne skal være afsluttet før kursusdagen.

Kursusdagen

Følger op og går i dybden med e-læringstemaerne Børn og unges udvikling, Træningslære og Trænerrollen.

Udbytte

Når uddannelsen er gennemført vil du være i stand til at fungere som instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på begynderniveau. Dette indebærer bl.a.:

  • Kommunikation med forskellige interessenter (udøvere, forældre, trænere, ledere)
  • Forståelse for udviklingsmæssige forskelle på børn og voksne i forhold til træningen
  • Viden om forebyggelse af idrætsskader og betydningen af korrekt genoptræning
  • At kunne udvælge og overordnet forklare indholdet i et træningsprogram – herunder opvarmningsprogram og udstrækning

Datoer

Du kan komme på Træner 1 kursus i Brøndby den 26. september eller i Århus den 2. oktober.

Kurset varer en hel dag fra kl. 9-18.

Pris

Kr. 1.750,- pr. deltager, inklusiv forplejning.

Tilmelding

Tilmeld dig senest 25. august. Send navn, mailadresse, telefonnummer og klub, samt om du deltager i Brøndby eller Århus til info@rullesport.dk.

Share