06/03/2020 | Begivenheder,Nyheder

DIF’s anbefalinger til idrætsdanmark om at undgå COVID 19-spredning

PRM: 6.3.2020 13:47:58 | Danmarks Idrætsforbund

Idrætten har et medansvar for at inddæmme og forebygge COVID 19-smittespredning og følge myndighedernes råd og retningslinjer på området.

I DIF følges udviklingen omkring COVID-19 (corona) tæt, og DIF opfordrer idrætsdanmark til at følge myndighedernes råd og retningslinjer på området.

Idrætsarrangementer

Myndighedernes retningslinjer for arrangementer i Danmark – herunder idrætsbegivenheder på både bredde- og eliteniveau – er, at man enten aflyser eller udskyder dem med mere end 1.000 deltagere. Alternativt afholdes arrangementerne uden tilskuere.

De nye retningslinjer fra myndighederne indføres for at inddæmme og forebygge smittespredning.

”Det er også idrættens ansvar at følge myndighedernes nye retningslinjer på området for corona-virus. Derfor anbefaler vi på det kraftigste idrætsdanmark til at aflyse eller udskyde begivenheder med mere end 1.000 deltagere. Dette gøres for at inddæmme og forebygge smittespredning,” siger Morten Mølholm Hansen, der er administrerende direktør i DIF.

Myndighedernes retningslinjer for arrangementer med under 1.000 deltagere er, at lokale arrangører nøje vurderer ’tætheden’ af deltagerne, om arrangementet afholdes indendørs eller udendørs, om der er deltagelse af flere nationaliteter, og om arrangementet har deltagelse af personer i en særligt udsat risikogruppe. Ved tvivlsspørgsmål bør man altid henvende sig til sundhedsmyndighederne.

DIF har udsendt råd og vejledninger til sine specialforbund og idrætsforeninger om, hvad myndighederne anbefaler for at undgå smittespredning, samt hvor idrætsdanmark kan følge myndighedernes løbende retningslinjer.

DIF deltager kl. 14.00 i en orientering i Kulturministeriet for retningslinjer om blandt andet idrætsarrangementer. Derefter opdateres DIF.dk hurtigst muligt.

Rejser til udlandet

Hvis du har været i et af de lande, som myndighederne har udpeget som lande med sprittespredning, så skal du være særligt opmærksom på symptomer på corona. Derudover skal du løbende holde øje med Udenrigsministeriets rejsevejledninger, hvis du planlægger eller er på vej til at rejse udenlands.

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen:

Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger.

Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona www.coronasmitte.dk

Den myndighedsfælles hotline er: 70200233

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk (indeholder bl.a. en Q&A)

Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk

Statens Seruminstitut: www.ssi.dk

Udenrigsministeriet: www.um.dk (rejsevejledninger)

Share