08/02/2020 | Begivenheder

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2020

Vi håber at se en masse foreninger til vores ekstraordinær repræsentantskabsmøde, hvor vi skal stemme om forbundet nye vedtægter.

Læs indkaldelsen her

TID OG STED

Lørdag 8. februar 2020 kl. 10.00-13.00.
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.
Mødelokale Allan Simonsen.

DAGSORDEN 

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Godkendelse af fuldmagter
  4. Behandling af bestyrelsens forslag
        a. Forslag om vedtagelse af nye vedtægter for Rullesport Danmark
  5. Gennemgang af overgangsordning
  6. Eventuelt.

MATERIALE

De relevante skriftlige materialer er udsendt til foreningerne 24. januar 2020, og findes her:

Se forslag til vedtægter her

Se overgangsordningen her

AFSTEMNING

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for (jf. §9.10 i Rullesport Danmarks vedtægter).
Hver forening har én stemme.

FULDMAGT

Er jeres formand forhindret i at deltage i mødet, kan denne lade sig repræsentere ved fuldmagt af et andet medlem af jeres forening.
Bemærk, at fuldmagten skal afleveres ved mødets start.

VÅDT OG TØRT

Send en mail til info@rullesport.dk, hvis du deltager – så sørger vi for kaffe, vand og sandwich.

Share