11/06/2022 | Begivenheder

Lands- og Danmarksmesterskab 2022 – Friløb, Parløb og 4-gruppe

Alle kunstløbsklubber under Rullesport Danmark inviteres hermed til Lands- og Danmarksmesterskab 2022 – Friløb, Parløb og 4-gruppe

Dato

Lørdag og søndag d. 11. og 12. juni 2022

Sted

Rullesport Danmarks Kunstløbskomité har fornøjelsen af at invitere til LM og DM i solo i samarbejde med Næstved Rulleskøjteklub (NIF). LM/DM afholdes i Arena Næstved, Ved Stadion 11, 4700 Næstved.

Rækker og discipliner

Der kan stilles til start i alle nationale og internationale solorækker, og disciplinerne afvikles i henhold til SSR. Komitéen forbeholder sig ret til som aftalt med dommerne, at opdele debutantrækkerne på en passende måde, således at rækkerne ikke bliver alt for lange.

Stævnegebyr

Friløb (= solo): 180 kr. pr. løber

Parløb og 4-gruppe: 70 kr. pr. deltager

(4-gruppe er en ”solo”-disciplin i modsætning til en Quartet, som er en ”show”-disciplin)

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Tilmeldinger indtastes i dette regneark og skal indeholde løbers navn, fødselsdato, årgang, klub og række. Derudover er der i regnearket plads til at tjekke af, om man har musik-fil og program sheet klar for hver løber. Tilmelding og betaling foretages klubvis via Conference Manager, hvor det udfyldte regneark uploades senest onsdag d. 11. maj 2022 via følgende link: https://www.conferencemanager.dk/lmogdm2022

Overholdes tilmeldingsfristen ikke, kan løbere miste muligheden for at stille op til stævnet. Ved afbud efter tilmeldingsfristen refunderes gebyret ikke.

Musik

Musikken skal afleveres som musik-fil. Nærmere information tilgår klubberne lidt tættere på, og om der evt. skal medbringes CD’er som back-up. NIF sørger for spire-musik, som udsendes til de øvrige klubber i god tid inden stævnet.

Bedømmelsessystem

Komitéen stiler efter, at det bliver muligt at dømme solorækkerne fra Minies og opefter via RollArt, og derfor skal klubberne sørge for, at der udfyldes et ”Program Element Content Sheet” for hver løber i disse rækker. Nærmere information tilgår klubberne lidt tættere på. Alle spirerækker samt debutanter dømmes efter det gamle bedømmelsessystem.

Tidsplan

Tidsplanen vil blive udsendt snarest muligt efter tilmeldingsfristens udløb. Lodtrækningen om startrækkefølgen sker i forbindelse med Komitémødet d. 19/5 2022.

Øvrig information

Information vedr. mulighed for køb af mad og drikke følger fra den medarrangerende klub NIF.

Med venlig hilsen
Ulla Kunkel
Formand for Kunstløbskomiteen

Share