13/11/2021 | Begivenheder

LM og DM 2021 – Friløb, Parløb, 4-gruppe, Show og Formation

Rullesport Danmarks sportskomite for kunstrulleskøjteløb har fornøjelsen af at invitere til LM og DM i solo, show og formation i samarbejde med Kalundborg Rulleskøjteklub og Jyderup Rulleskøjteklub.

DATO

Lørdag og søndag d. 13. og 14. november 2021

STED

LM/DM afholdes i Kalundborghallerne, J. Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg.

Der kan stilles til start i alle nationale og internationale solorækker samt i show og formation, og disciplinerne afvikles i henhold til SSR.

Tidsplan

Se tidsplanen her!

STÆVNEGEBYR

Friløb (= solo): 170 kr. pr. løber
Show & formation: 60 kr. pr. løber
Parløb og 4-gruppe: 70 kr. pr. deltager

(4-gruppe er en ”solo”-disciplin i modsætning til en Quartet, som er en ”show”-disciplin)

Ved afbud efter tilmeldingsfristen refunderes gebyret ikke.

TILMELDING

Tilmelding lukkede 28. oktober 2021.

MUSIK

Skal afleveres på CD ved speakerbordet straks ved ankomst om morgenen på stævnedagen, og omslag/cd skal være forsynet med løbers/holdets navn og kategori.

BEDØMMELSESSYSTEM

Det er pt. uvist, om det bliver muligt at dømme solorækkerne fra Debutant og opefter via RollArt, men i så fald skal klubberne sørge for, at der udfyldes et ”Program Element Content Sheet” for hver løber. Nærmere information tilgår klubberne lidt tættere på. Alle spirerækker samt show & formation dømmes efter det gamle bedømmelsessystem.

Tidsplanen vil blive udsendt hurtigst muligt efter tilmeldingsfristens udløb. Lodtrækningen om startrækkefølgen sker i forbindelse med Træner 1 kurset d. 30-31/10 2021.

ØVRIG INFO

Information vedr. mulighed for køb af mad og drikke følger fra de medarrangerende klubber, KRSK og JRK.

Share