29/04/2023 | Begivenheder

Repræsentantskabsmøde 2023

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Rullesport Danmark

Rullesport Danmark indkalder jf. vedtægternes § 8.3 til ordinært repræsentantskabsmøde 2023 med dagsorden jf. vedtægternes § 8.9.

Forslag, samt indstilling af bestyrelseskandidater, fremsendes skriftligt til formanden for Rullesport Danmark senest to uger før mødets afholdes, dvs. lørdag den 15. april 2023.

Dagsorden for mødet bilagt indkomne forslag og indstillinger til valg vil blive fremsendt til klubberne én uge forud for repræsentantskabsmødet.

Fuldmagt

Hver klub har én stemme ved formanden/forpersonen. Er klubbens formand/forperson forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet, kan klubben repræsenteres af et andet medlem af klubben, ved fuldmagt. Fuldmagten skal afleveres ved repræsentantskabsmødets start.

Kandidat til bestyrelsen

Hvis du gerne vil opstille til bestyrelsen, bedes du udarbejde en personlig præsentation, hvor du har mulighed for at fortælle, hvordan du vil arbejde for bestyrelsens ansvarsområder. Du er velkommen til at kontakte Maria Nube, mn@rullesport.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til præsentationen.

TID OG STED

Lørdag den 29. april 2023 kl. 14:00 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Tilmelding

Tilmelding via mail til info@rullesport.dk senest 20. april 2023.

Forslag sendes til formand@rullesport.dk

Med venlig hilsen
Per Jensen
Formand

Share