03/04/2022 | Nyheder

Årsmøde Scoot

Tid og sted

Dato: 3/4-2022, kl. 15.00-16.30.
Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.
Det er også muligt at deltage online – benyt dette link!

Dagsorden for mødet

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Godkendelse af fuldmagter
 4. Beretning fra sportskomitéen
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til sportskomitéen:
  1. Formand (2 år, i lige år)
  2. Økonomiansvarlig (2 år i ulige år)
  3. Komitémedlem (2 år, i lige år)
  4. Komitémedlem (2 år i ulige år)
  5. Evt. komitémedlem (2 år, i lige år)
  6. Evt. komitémedlem (2 år i ulige år)
  7. Suppleant (1 år)
 7. Eventuelt

Stemmeret

Hver forening under Rullesport Danmark, der har registrerede scoot-medlemmer, har én stemme ved foreningens formand. Et andet medlem af foreningen kan træde i formandens sted, med en skriftlig fuldmagt.

Scoot-klubber under Rullesport Danmark:

 • CPH Air
 • Hadeslev Løbehjulsforening
 • Hal 12
 • Hal 19
 • Haslev Skatehal
 • Mills Club – Skate & Event
 • Omega Skate Klub
 • Scoot Vestsjælland
 • Skatesportforeningen
 • Street Sport Park Padborg
 • Sønderborg Skateklub
 • Urban Street Zone

Sportskomitémedlemmer har ikke stemmeret på årsmødet, medmindre de er repræsentant for en forening.

Forslag

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet (under punkt 5), skal skriftligt være formanden for sportskomitéen i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse (20. marts).

Forslag sendes til sorenkellenberger@gmail.com.

Senest 1 uge før afholdelse af årsmødet skal foreningerne modtage dagsorden for mødet, bilagt de forslag der skal behandles.

Tilmelding

Skriv hvem der deltager fra jeres forening, og om de deltager i Brøndby eller online, til sorenkellenberger@gmail.com.

Om sportskomitéen

Sportskomitéens sammensætning

Sportskomitéen skal bestå af en formand, en økonomiansvarlig og yderligere 2 til 4 sportskomitémedlemmer, samt en suppleant.

Sportskomitéens opgaver

Sportskomitéen organiserer det målrettede arbejde for selve disciplinen. Sportskomitéerne kan, efter eget valg, nedsætte udvalg til at varetage specielle opgaver for disciplinen.

Sportskomitéerne er ansvarlige for gældende sports- og stævnereglementer, herunder turneringsreglement, og andre reglementer for sporten.

Share