05/06/2019 | Nyheder

Ændringer i administrationen

Rullesport Danmark har haft en samarbejdsaftale med Dansk Skøjte Union (DSU), som har bestået i en 50/50 deling af sekretariatet mht. kontorfaciliteter og administrativ medarbejder. Den 30. april 2019 modtog vi en opsigelse af dette samarbejde fra DSU, og samarbejdet ophører dermed den 31. juli 2019.

Administrationen flyttes

Rullesport Danmarks bestyrelse har gennemgået forskellige løsningsforslag for at dække de øgede omkostninger og har besluttet at omlægge administration således at vi ikke længere har vores eget kontor med egen administration. Administrationen flyttes til Idrættens Kompetence Center (IKC). IKC varetager i dag vores bogholderifunktion og de vil fremover også komme til at varetage vores administrative opgaver. Dette betyder også at vi har opsagt Camilla Lyngsø, som vil stoppe ved udgangen af september.

IKC sidder fysisk placeret i Idrættens Hus og Maria vil få en kontorplads i IKC, sammen med ca. 15 andre udviklingskonsulenter.

Vi ser meget frem til det nye samarbejde, som vil starte op i løbet af sommeren og planen er at administrationen er fuldt overdraget til IKC ved udgangen af august måned.

Hvad betyder det for sportskomitéerne?

Rullesport Danmarks kontaktoplysninger er uændrede. Der er telefontid hver dag fra kl. 9-15 og mails bliver besvaret hele året, fem dage om ugen – dog ikke på helligdage. Der vil altid være en medarbejder på kontoret til at besvare jeres henvendelse og dermed vil I ikke mærke forskel på om der er ferieperioder eller ej. Vi har store forventninger til fortsat at kunne levere en rigtig god service – og fremover uafhængigt af om der er ferie, sygdom eller andet – nu vil der være bemanding året rundt 🙂

OBS OBS – alle mails vedrørende økonomi og bilag skal sendes til regnskab@rullesport.dk.

Tusind tak til Camilla

Vi har været glade for samarbejdet med Camilla og vil sige tusind tak for hendes indsats i Rullesport Danmark. Vi ønsker hende alt det bedste for fremtiden.

Venlig hilsen

Rullesport Danmark

 

Share