24/03/2020 | Nyheder

Kandidater til Rullesport Danmarks bestyrelse

Har du ambitioner om at bidrage til vækst og udvikling af Rullesport Danmark i de kommende år?

I bestyrelsen kan du bidrage med energi og kompetencer til de store ambitioner, som er fundamentet i den nye struktur. Opgaven er for dig, der motiveres af at skabe resultater i fællesskab med andre, og ønsker at arbejde for alle forbundets syv discipliner.

Bestyrelsen

Til Rullesport Danmarks bestyrelse vælges en formand, næstformand, kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at skabe et forbund, der er relevant for medlemsforeningerne, og skal i fællesskab dække nedenstående ansvars- og kompetenceområder (se yderligere opgavespecifikationer i bilag 1).

Bestyrelsens ansvarsområder

 • Udvikling af forbundet
 • Eksponering af forbundet overfor relevante samarbejdspartnere
 • Forbundets økonomi
 • Ledelse af lønnede og ulønnede ansatte
 • Udarbejdelse af strategiske aftaler med DIF
 • Kontakt til sportskomitéer.

Bestyrelsens kompetenceområder

 • Strategi – Det handler om evnen til at sætte retning og strategiske mål
 • Ledelse – Det handler om ledelse af et forbund, en bestyrelse og en tilknyttet administration
 • Kommunikation – Det handler om at sikre fælles retning og udvikling
 • Innovation – Det handler om at tænke ud af boksen og skabe nye ideer
 • Økonomi – Det handler om at sikre forbundet stabilitet og fundament for udvikling
 • Foreningsvirksomhed – Det handler om kendskab til baglandets vilkår og opgaver og at repræsentere klubbernes stemme
 • Idrætsfaglighed – Det handler om, at bestyrelsen har den nødvendige idrætsfaglige indsigt og forståelse til at kunne træffe beslutninger på idrættens vegne og udvikle idrætten på bedste vis
 • Relationsopbygning – Det handler om at besidde kompetencer, der gør bestyrelsen i stand til at navigere i en politisk arena.

Mødedeltagelse

Bestyrelsesmedlemmer forventes at afsætte den nødvendige tid til bestyrelsesarbejdet. Formandsposten tager op til 15 timers arbejde pr. uge, kasserer og næstformand op til 10 timer/uge, og de resterende medlemmer må påregne 4-6 timer/uge til bl.a. bestyrelsesmøder, arbejdsgruppemøder og strategiarbejde.

Mødestedet for bestyrelsesmøder, samt mulighed for at deltage på Skype besluttes af bestyrelsen. Der gives kørselsgodtgørelse efter vores standardregler.

Sådan stiller du op

Personlig præsentation

Ønsker du at stille op til Rullesport Danmarks bestyrelse, skal du indsende en personlig præsentation.

I den personlige præsentation har du mulighed for at fortælle, hvordan du vil arbejde for bestyrelsens ansvarsområder.

Skriftlig eller på video

Du kan vælge at lave en skriftlig præsentation (max. 3.500 tegn) eller en videopræsentation (max 3 minutter).

Få hjælp til din præsentation

I løbet af februar og marts 2020 har du mulighed for at modtage hjælp fra sekretariatet og udviklingsafdelingen til at udarbejde din personlige præsentation. Ring for afklarende spørgsmål eller send en mail til sekretariatet ved Birgit Hansen Jensen, telefon 43262593 eller mail info@rullesport.dk.

Din deadline – UDSKUDT

Rullesport Danmarks sekretariat skal modtaget din personlige præsentation. Deadlinen er udskud å grund af nedlukningen af samfundet. En ny dato gives senere på året. Den personlige præsentation sendes til info@rullesport.dk.

Valg  – UDSKUDT

Valg til bestyrelsen finder sted ved repræsentantskabsmødet. Datoen er udskudt. En ny dato gives senere på året. Ved mødet har alle foreninger en stemme ved formanden.

Offentliggørelse af kandidater

Kandidaterne offentliggøres forud for repræsentantskabsmødet. Det er ikke muligt at offentliggøre sit kandidatur den offentliggjorde deadline.

Share