08/02/2021 | Nyheder

More Play Puljen

Nu har du igen mulighed for at søge midler til jeres lege- og aktivitetspladsprojekt gennem More Play Puljen.

De danske udeområder har gennem det seneste år været udsat for en massiv tilstrømning af børn, voksne og ældre. Vi har brug for bevægelse, fællesskab og udendørs tid for at vi kan trives. Just Human og KOMPAN ønsker med More Play puljen fortsat at støtte projekter som skaber gode muligheder for sundhed og trivsel i den danske befolkning.

Ansøgningsperioden løber fra 1. februar til 31. marts 2021.

Ansøg her!

Share