02/11/2022 | Nyheder

Nu kommer MitID Erhverv til foreninger

Hvis jeres forening bruger Nem ID medarbejdersignatur, når I logger ind på offentlige selvbetjeningsløsninger (fx for at læse Digital Post, søge barselsrefusion m.m.), skal I forberede jer på at skulle skifte til MitID Erhverv.

Hvorfor skal der skiftes til MitID Erhverv?

Større krav til sikkerheden og et ændret trusselsbillede kræver en ny og mere sikker løsning, når virksomheder og foreninger skal logge på Digital Post og offentlige selvbetjeningsløsninger.

What’s in it for U?

Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan MitID Erhverv måske lette administrationen i foreninger, fordi det fx bliver nemmere at oprette brugere og det bliver mere fleksibelt for foreningsrepræsentanter at logge på de offentlige selvbetjeningsløsninger.

Hvem skal skifte til Mit ID Erhverv?

Foreninger, der har brug for, at mere end 1 person (som oftest formanden) i fremtiden skal kunne logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger på vegne af foreningen.

Hvornår vil skiftet foregå?

Når det bliver tid til at skifte, får foreningens ledelse besked via Digital Post fra Digitaliseringsstyrelsen og foreningens NemID-administrator får besked via Nets.

Foreninger, der i dag er registreret med 1-3 medarbejdersignaturer, vil blive inviteret til at skifte til Mit ID Erhverv fra november 2022.

Foreninger, der i dag er er registreret med mere end 3 medarbejdersignaturer, vil blive inviteret til at skifte til Mit ID Erhverv fra januar 2023

Skal foreningerne forberede sig på skiftet?

Det er en god idé at foreningen på forhånd har ryddet op i nuværende administratorer og medarbejdersignaturer, så det kun er de relevante administratorer og medarbejdersignaturer, der bliver flyttet over automatisk.

Er der nogle foreninger, der ikke skal skifte?

Hvis en forening er repræsenteret med kun én person (fx formanden), som skal kunne benytte offentlig selvbetjening på foreningens vegne, skal foreningen ikke skifte til Mit ID Erhverv, men kan i stedet bruge Mit ID Privat til Erhverv.

Hvor kan I finde mere info?

Læs mere på https://mitid-erhverv.dk/

Share