14/04/2018 | Begivenheder,Nyheder

Repræsentantskabsmøde 2018

Rullesport Danmarks årlige repræsentantskabsmøde afholdes næste gang lørdag d. 14 april 2018, kl. 13.00 i Idrættens Hus, Brøndby Station 20, 2605 Brøndby.

Hvad handler det om?

Hvert år afholder vi repræsentantskabsmøde for rullesporten på landsplan. På mødet hører vi formandens beretning og så er der er valg til bestyrelsen for Rullesport Danmark.

Rullesporten har stort potentiale og Rullesport Danmark består af et stort netværk af foreninger. Rullesport Danmark tilbyder erfaringsudveksling, støtte, idégenerering, nytænkning m.m.
Læs mere om Rullesport Danmark her (WEB).

Hvem er inviteret?

Mødet er for repræsentantskabet, alle bestyrelsesmedlemmer, frivillige, trænere, ildsjæle og menige medlemmer, der har interesse i rullesporten i Danmark.

Hvem er repræsentantskabet?

Repræsentantskabet består af Rullesport Danmarks bestyrelse og én repræsentant fra hver
af vores 50+ forening. For at repræsentere en forening skal man enten være formand for bestyrelsen, eller have en fuldmagt fra formanden.

Hvem plejer at komme?

De største klubber plejer at være repræsenteret.

Hvem håber vi at se?

En repræsentant fra hver klub! (mindst)

Hvad koster det?

Det er selvfølgelig gratis at deltage, for vi ønsker at så mange som muligt deltager på mødet.

Hvad er formålet med mødet?

De faste punkter på dagsordenen er:

  • Godkendelse af nye klubber (ja tak!)
  • Formandens beretning (en kort fortælling om hvad der er sket i løbet af det sidste år)
  • Gennemgang af regnskab og budget (info om hvad pengene bliver brugt på)
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen (hvem skal stå i spidsen for rullesporten i Danmark?)

Stemmeret

Hver klub har én stemme ved valg til bestyrelsen. Har jeres klubformand ikke mulighed for at deltage, kan I underskrive en fuldmagt (PDF).

Invitation og vedtægter

Læs invitationen (PDF).

Læs om repræsentantskabet i Rullesport Danmarks vedtægter (§9) (PDF).

Vi glæder os til at se jer!

Share