26/11/2017 | Begivenheder,Nyheder

Road Trip Brande

Formål
Rullesport Danmark inviterer til regionale møder for at lære klubberne bedre at kende. På møderne vil vi i fællesskab finde frem til hvordan vi bedst muligt støtter hinanden. Samtidig får klubberne kendskab til andre nærtliggende klubber og mulighed for at skabe nye relationer og sparringspartnere.

Målgruppe
Møderne er målrettet bestyrelsesmedlemmer. Hvis bestyrelsen finder det relevant, kan andre aktive medlemmer også inviteres.

Der er planlagt 9 møder hen over efteråret
Aalborg d. 16. september hos IC-Aalborg
Odense d. 1. oktober hos ORK
Farum d. 29 oktober hos Rulnord
Greve d. 29 oktober hos Greve Trim
Næstved d. 11 november hos NSK
Rødovre d. 11. november hos Rødovre Red Devils
København d. 12. november hos VRK
Jyderup d. 25 november hos JRK
Brande d. 26. oktober hos Bane 7330 – Urban Street Zone

Kontakt kontoret ved spørgsmål: mn@rullesport.dk

Share