Strategi

Vi er i gang med at planlægge indholdet i Rullesport Danmarks arbejde i 2022-2025. Vi har fået input fra mange frivillige – stor tak til jer!

Arbejdsgrupperne har arbejdet på resultat- og procesmål for alle de nedenstående temaer. Deltagerne i arbejdsgrupperne har desuden mulighed for at være med til at realisere planerne, når strategiperioden starter 1. januar 2022!

Kontakt udviklingskonsulent Maria Nube på mn@rullesport.dk eller tlf. 51897520, hvis du vil høre mere!

Info