Strategi

Vi er i gang med at planlægge indholdet i Rullesport Danmarks arbejde i 2022-2025. Vi har fået input fra mange frivillige – stor tak til jer!

Arbejdsgrupperne har arbejdet på resultat- og procesmål for alle de nedenstående temaer. Deltagerne i arbejdsgrupperne har desuden mulighed for at være med til at realisere planerne, når strategiperioden starter 1. januar 2022!

Kontakt udviklingskonsulent Maria Nube på mn@rullesport.dk eller tlf. 51897520, hvis du vil høre mere!

Temaerne

Læs om de 10 arbejdsgruppers temaer, ved at trykke på overskrifterne.

Arbejdsgruppen skal planlægge hvordan vi skal arbejde med at udvikle og opdatere træneruddannelser, så alle vores discipliner har et opdateret Træner 1- og Træner 2 kursus, med udgangspunkt i ATK 2.0.

Arbejdsgruppen skal planlægge hvordan vi skal arbejde med at udvikle og opdatere dommer- og officials1 uddannelser, så vi bliver selvforsynende med officials ved vores nationale mesterskaber i Danmark.

 

1Officials er en samlende betegnelse for de roller, der findes ved konkurrencer, fx tidtagere, tekniske specialister og speakers.

Arbejdsgruppen skal planlægge hvordan vi skal arbejde med at implementere vores Talent- og elitepolitik og forbundets Røde tråd2 i vores discipliner.

 

2Den Røde tråd illustrerer vejen for en udøver, fra man bliver spottet som talent, til man kommer på landsholdet.

Arbejdsgruppen skal planlægge hvordan vi skal arbejde med at:

 • beskrive de forskellige kulturer i vores discipliner. Hvad kendetegner udøverne og de frivillige i de forskellige discipliner? (dette gør vi med hjælp fra fx konsulenter fra DGI, GAME og National platform for gadeidræt).
 • understøtter vores discipliners foreninger i bl.a. at opbygge sunde attraktive træningsmiljøer og aktiviteter.
 • afdække potentialer for samarbejde på tværs af discipliner, om aktiviteter og udvikling i vores forbund.
 • understøtte potentialet for samarbejde mellem vores tre gadeidrætter (scoot, skateboard og freestyle) – med fokus på udvikling og afholdelse af aktiviteter på fælles faciliteter.
 • samarbejde på tværs af vores discipliners sportskomitéer, indenfor vores beskrevne opgaveportefølje.

Arbejdsgruppen skal planlægge hvordan vi skal arbejde med at:

 • gennemføre en trivselsanalyse til at afdække hvordan kulturerne i vores discipliner imødekommer nye målgrupper, herunder fx:
  • uorganiserede/selvorganiserede udøvere (fx skateboard og fitness & speed)
  • non-binære personer (fx roller derby og skateboard)
  • drenge (fx kunstrulleskøjteløb)
 • understøtte vores foreninger i at udvikle/tilpasse kultur og aktivitetstilbud, der er relevante for de nye målgrupper.
 • afdække hvordan Rullesport Danmark kan blive relevante for udøvere, der ikke er organiseret på traditionel vis. Hvad ønsker de selvorganiserede og hvad kan vi tilbyde dem?

Arbejdsgruppen skal planlægge hvordan vi skal arbejde med at afholde flere breddeaktiviteter på:

 • forbundsniveau (fx camps, samlinger m.m.)
 • foreningsniveau (fx stævner, konkurrencer, events m.m.).

Arbejdsgruppen skal planlægge hvordan vi skal arbejde med at udvikle og afholde en række korte workshops målrettet frivillige, med udgangspunkt i det, som foreningerne efterspørger, bl.a.:

 • afvikling af aktiviteter (fx konkurrencer og camps)
 • klubdrift
 • idrætspsykologi
 • børneundervisning
 • indendørstræning
 • banekurser m.m.

Arbejdsgruppen skal planlægge hvordan vi skal arbejde med at:

 • afdække hvad der motiverer unge til at arbejde frivilligt i foreninger og i forbundet
 • lave og implementere en frivillighedsstrategi, for at hjælpe vores foreninger til at få flere unge frivillige.

Arbejdsgruppen skal planlægge hvordan vi skal arbejde med at sikre et sundt og solidt træningsmiljø til eliten indenfor skateboard i Danmark.

Arbejdsgruppen skal planlægge hvordan vi skal arbejde med at:

 • kombinere strukturen fra fitness & speed og den sportslige organisering i Danmark, med træningssamlinger i udlandet på is.
 • lave en fælles Talent- og elitestrategi for speedskating på inliners og isskøjter.

Info