Rullesport Danmark

Vi er specialforbundet for rulleskøjte-, scoot- og skateboardforeninger under DIF. Vi understøtter vores foreninger, så der lokalt dannes sjove og trykke rammer for både bredde og elite.

Vores fire fokusområder er: opkvalificering og rekruttering af frivillige, rekruttering af medlemmer, sparring omkring adgang til faciliteter og udvikling af aktiviteter.

Danmarks Idrætsforbund (DIF)

DIF’s overordnede opgave er at sikre gode rammebetingelser for deres 62 forbunds over 9.000 medlemsklubber og 1,9 mio. medlemmer. Gennem politisk samarbejde med kommunerne og Folketinget arbejder DIF for at sikre idrættens finansiering, gode rammevilkår, og for at øge politikernes anerkendelse og prioritering af idrætten.

Læs mere her!

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)

DGI er en nonprofitorganisation. Vi tror på, at du bliver stærkere og mere motiveret af at dyrke idræt i et fællesskab, og vores aktiviteter spænder over mange forskellige idrætsgrene. Fra street soccer til svømning, fra håndbold til fitness og løb.

Hos DIF og DGI kan foreninger søge Foreningspuljen om støtte til udvikling og hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne.

Læs mere her!

GAME

GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som arbejder for at skabe varige sociale forandringer gennem unge-ledet gadeidræt. GAME uddanner unge til ledere og rollemodeller inden for gadeidræt og etablerer nyskabende faciliteter.

Læs mere her!

Den Nationale Platform for Gadeidræt

Den Nationale Platform for Gadeidræt (også kaldet GADEIDRÆT) er et projekt i GAME. GADEIDRÆT tilbyder økonomisk støtte, vidensdeling og rådgivning, så gadeidrættens sociale, sundhedsmæssige og kreative potentialer kan komme flest muligt til gavn.

Hos GADEIDRÆT kan man søge til gadeidrætsinitiativer og projekter via fire puljer

Læs mere her!