04/04/2020 | Begivenheder

AFLYST! Påsketræningslejr i Heerenveen 2020

Rullesport Danmarks sportskomite for Fitness og Speed fortsætter succesen fra de foregående to år og afholder igen i 2020 en F&S forårstræningslejr til Heerenveen, Holland, efter samme koncept som tidligere år.

Turen planlægges således, at også unge løbere under 18 år (f.eks. Talenttrupløbere) har mulighed for at deltage, enten med egne forældre eller udpegede værger.

Hvornår?

Turen har afgang meget tidligt lørdag d. 4. april, med hjemkomst sent onsdag d. 8. april. Der er således mulighed for at deltage i træningspas allerede efter ankomsten om eftermiddagen d. 4. april, ligesom der planlægges træningspas forud for hjemkørsel d. 8. april.

Hvor?

I lighed med tidligere år gennemføres træningen på en 200 meter overdækket, banked Vesmaco bane i Heerenveen i Holland. I midten af banen er et fladt areal hvor der kan gennemføres tekniske øvelser og leg. Der overnattes i et stort hyttekompleks ca. 20 min kørsel fra Heerenveen.

Hvem?

Turen er åben for alle medlemmer under Rullesport Danmark, men er især velegnet for løbere som påregner at køre konkurrencer på bane. For deltagere under 18 år, som rejser uden egne forældre, skal der udpeges en værge (vi hjælper gerne med koordinering af værger på tværs af klubber, såfremt det bliver nødvendigt).

Transport?

Vi planlægger, i lighed med tidligere år, fælleskørsel i lejede minibusser med plads til maksimalt 9 personer. Busserne skal hentes og afleveres i Malmø og derfor skal alle klubber, som tilmelder deltagere, ligeledes melde chauffører ind til afhentning og aflevering af busser i Malmø. Busserne skal hentes sidst på dagen fredag d. 3. april og afleveres igen efter hjemkomst d. 8. april eller senest om formiddagen d. 9. april. Der skal meldes minimum én chauffør ind, for hver 8 tilmeldte personer.

Program?

Der trænes dagligt 1-2 gange på banen. Deltagerne opdeles bedst muligt i grupper efter niveau og træningen tilpasses således, at alle præsenteres for relevant træning, i forhold til deres niveau. Træningen tilrettelægges af forbundets egne medbragte trænere.

Efter konkrete ønsker vil det også være muligt at tilrettelægge tur-rul i området omkring banen i Heerenveen.

Pris?

Turen koster kr. 1.900,- for løbere og kr. 1.000,- for forældre/værger/medrejsende, som ikke forventes at skulle deltage på skøjter. For chauffører er prisen reduceret med kr. 125,- pr. tur over Øresund i forbindelse med afhentning/aflevering af busser.

I prisen er inkluderet fælles transport, baneleje, træneromkostninger (de er ulønnede), overnatning og mad i Holland.

Kost og forplejning på turene til og fra Holland, samt lommepenge, er ikke inkluderet.

Tilmelding?

Tilmelding foregår via Rullesport Danmark ved at følge link til Conference Manager: https://www.conferencemanager.dk/heerenveen-2020-speed

Ved tilmelding forudbetales depositum for turen på kr. 500,- pr. tilmeldt deltager.

Det påhviler som udgangspunkt deltagerne/klubberne internt at koordinere værger (for løbere under 18 år) og tilmelding af nødvendigt antal chauffører.

Bindende tilmeldingsfrist er onsdag d. 4. marts 2020 (vigtigt at overholde grundet den omfattende planlægning).

Ved utilstrækkeligt antal deltagere gennemføres turen ikke af økonomiske hensyn.

Turen afvikles under vanlige Rullesport Danmark præmisser, hvor alle, både løbere og hjælpere, deltager ligeligt i arbejdsopgaver undervejs på turen.

Spørgsmål?

Kan rettes til turansvarlig Jakob Fink på mail jakobfink@hotmail.dk eller på mobil 2178 7502.

Teamet bag 2020-udgaven af forårsturen til Heerenveen består af:

  • Jakob Fink: Turansvarlig og koordinator.
  • Nanna Nielsen: Områdeansvarlig, Mad og forplejning.
  • Lotte Lagerberg Sass: Områdeansvarlig, Transport og indkvartering.
  • Christian Greve: Områdeansvarlig, Bane, udstyr og træning.
  • Samt flere medhjælpere, der har stillet sig velvilligt til rådighed for at sikre, at 2020-udgaven af Heerenveen-turen bliver gennemført i den bedst mulige udgave – det kan kun blive godt!

Vi glæder os til at modtage din tilmelding og til at være sammen med dig på den største rulle-tur på året.

Share