1 Det hurtige overblik

Det hurtige overblik

 • Beskriv dit projekt (hvad skal der ske + tidsplan)
 • Indhent de nødvendige tilladelser
 • Nedsæt en arrangørgruppe og uddeleger opgaver og ansvar
 • Hav hele tiden overblik over om tingene går som planlagt
 • Kommuniker med arrangørgruppen i hele processen og sørg for at alle får den information de skal bruge rettidigt
 • Vær tilgængelig under arrangementet (du skal planlægge afviklingen, så du IKKE selv har nogle faste opgaver)
 • Evaluer med arrangørgruppen
 • Evaluer med deltagerne.
 • Lav et budget, inden arbejdet går i gang (budgettet godkendes af hovedarrangøren eller arrangørgruppen)
 • Løbende opdatering af regnskabet
 • Løbende refundering af udlæg til hjælpere
 • Aflæg endeligt regnskab, når arrangementet er overstået.

Se særligt kapitlet Budget og regnskab.

 • Beskriv overgaverne, som hjælperne skal løse
 • Prik personer, som har de rette kompetencer/interesser til opgaverne
 • Forventningsafstem med dine frivillige, så alle ved hvad der forventes af dem
 • Sørg for at alle hjælperne er på deres pladser og løser deres opgaver
 • Sørg for at hjælperne trives og har en god oplevelse ved jeres arrangement
 • Evaluer med hjælperne efter arrangementet.

Se bl.a. følgende kapitler:

Program, Hjælpere og Crowd pleaser.

 • Sørg for at arrangementet kan afvikles sikkert
 • Sørg for at faciliteten er klar, når arrangementet starter.

Se særligt kapitlet Klargøring af faciliteten.

 • Lav overblik over hvad der skal indkøbes
 • Skaf sponsorer
 • Indhent tilbud
 • Sørg for indkøb i god tid.

Se særligt kapitlet Sponsorer, præmier og gaver.

 • Design indbydelse, flag/bannere og materiale til de sociale medier
 • Læg en plan for hvor, hvordan og hvornår der skal reklameres for arrangementet
 • Følg planen for reklamering
 • Udarbejd og kommuniker praktisk info til deltagerne
 • Sørg for at få taget fotos og videoer under arrangementet (til reklame for næste gang)
 • Fortæl den gode historie efter arrangementet.

Se særligt kapitlet Promotion.

 • Sikr at programmet for afviklingen bliver fulgt
 • Styrer arrangementet, herunder dommere, speaker, videofotografer m.m.
 • Grib de udfordringer, der opstår under arrangementet, og uddeleger dem (dette er ofte en fuldtidsbeskæftigelse under arrangementet).