Evaluering

Sørg for at evaluere på jeres arrangement lige efter det er afholdt. Hav gerne evalueringsskemaerne klar på forhånd – når arrangementet er overstået, er I måske for trætte til at lave dem!

Spørg gerne deltagerne om

  • Hvad synes du om arrangementet? (på en skala fra 1-5)
  • Har du nogle kommentarer til arrangementet?
  • Hvor har du hørt om arrangementet (multiple choice).

Spørg gerne de frivillige om

  • Hvad synes du om at være til hjælper? (på en skala fra 1-5)
  • Observationer – bemærkede du noget på dagen, som vi bør vide?
  • Fremhæv noget – var der noget, du syntes var særligt godt?

Spørg gerne arrangørgruppen om

  • Observationer – bemærkede du noget på dagen, som vi bør vide?
  • Fremhæv noget – var der noget, du syntes var særligt godt?
  • Idéer til justeringer indenfor dit område ved næste arrangement.